Česky | English

Pytlík a Flaška (Flaška a Pytlík)

Autor: Helena Chábová DiS.
Číslo: roč. 6, č. 5/2020
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

O knize

  • Autorka: Anna Novotná

Problematika ekologie a ochrany životního prostředí se stává jedním z témat, o kterých se hodně mluví s cílem oslovit v podstatě všechny lidi – od nejmladších dětí po generaci seniorů. Ať už si jednotlivec myslí, že sám nic nezmůže nebo naopak, že i jeho kroky ovlivňují přírodu na planetě Zemi, tak se opět dostáváme k tomu kouzelnému pojmu, tj. vzdělávání. Abychom mohli „měnit svět“, ať už v jakékoli souvislosti, musíme mít povědomí a znalosti. Kniha „Pytlík a Flaška“, nebo chcete-li, „Flaška a Pytlík“, cílí na nejmladší děti předškolního věku a osvětluje jim téma ekologie z pohledu odpadků, konkrétně plastů.

Jak už bylo naznačeno, kniha spojuje dva příběhy, jež lze číst ze dvou směrů. Obsahově se tak nabízí dva úhly pohledu. První část „Pytlík a Flaška“ je psána z pohledu plastového sáčku, který se na oslavě narozenin setká s PET lahví. V jednu chvíli ovšem foukne vítr a Pytlík se vydá na dlouhou pouť, kdy proletí městy, různými státy, potká hory i lesy až doletí k oceánu. Druhá část knihy, „Flaška a Pytlík“, shrnuje naopak zážitky PET lahve. Poté, co vítr nové přátele rozdělil, vedla její cesta rozmanitými cizími krajinami, až se také dostala do oceánských vod. Jak Pytlík, tak Flaška na svojí cestě viděli mnohé a potkali hodně lidí, ale nikomu nestáli za zvednutí ze země. Bohužel tak svojí přítomností u vody způsobili trable pelikánovi a velrybě. Ovšem jejich příběh naštěstí dopadl dobře – v oceánu se Pytlík a Flaška opět shledali a pokud je nikdo nevytáhl, tak tam spolu plavou dodnes.

POUŽITÍ KNIHY

Je jasné, o čem kniha pojednává. Není to žádná „vysoká“ ekologie, ale obyčejné známé – odpadky patří do koše. V praxi je tedy dobré knihu využít právě při učení malých dětí, co s odpadky, které jim mohou zůstat např. po svačině. Kniha pak vysvětluje, co se může stát, když po sobě neuklízíme nebo nedáváme venku pozor, když fouká vítr. Vzdělávací program pro děti může být formou předčítaní a prostorem pro otázky či nějakou kreativní dílnou (založenou třeba na použití /forma recyklace/ a vytváření nějakých výrobků z PET lahví nebo slepiček z kartonových krabic od vajec); případně lze vytvořit přímo besedu o přírodě, jejíž součástí je i „ekologické okénko“.

ZDROJ

NOVOTNÁ, Anna a Jiří Votruba. Pytlík a Flaška: co se děje s plasty na Zemi. V Praze: Albatros, 2019. 26 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-00-05676-0.

 

CHÁBOVÁ, Helena. Pytlík a Flaška (Flaška a Pytlík). Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2020, roč. 6, č. 5 [cit. 2020-12-11].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/pytlik-a-flaska-flaska-a-pytlik.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku