Česky | English

Mám tě ráda

Autor: Mgr. Jana Máčalová DiS.
Číslo: roč. 2, č. 4/2016
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

„Tak vidíš, to je moje tajemství.
Mám tě ráda pořád...
... a napořád.“

Představte si, že dáváte večer spát své malé dítě, která se vás z ničeho nic zeptá, jestli ho budete mít ráda napořád. Odpověď je samozřejmě jednoduchá, ano, budete a nejen to, měla a máte ho ráda nehledě na jeho věk nebo věci, které dělá nebo udělá. Kniha Mám tě ráda na několika stránkách popisuje lásku matky ke svému synovi. Důležitým prvkem jsou zde ilustrace, které jsou doplněny o jednoduché věty, jež jasně říkají, proč, jak a za jakých okolností má matka své dítě ráda.

Vzhledem k dominantním obrázkům se kniha hodí zejména pro programy věnované mateřským školám. Skvěle doplňuje programy zacílené na rodinnou výchovu. Lze je provázat s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání prostřednictvím oblasti Dítě a jeho psychika (podoblast Sebepojetí, city a vůle) a oblastí Dítě a ten druhý, kde se kniha stane nástrojem pro poznávání rodiny a vztahů v ní.

Zdroj

DESBORDES, Astrid a Pauline, MARTIN. Mám tě ráda . Praha: Axióma, 2016. 38 nečísl. stran. ISBN 9788072923298.

Citace

POLÁKOVÁ, Jna. Mám tě ráda. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 4/2016 [cit. 2016-10-26].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/rada.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku