Česky | English

Radši nechoď do školy, nádhero

Autor: Adéla Sílešová , Michaela Trnková
Číslo: roč. 8, č. 3/2022
Rubrika: K tématu
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

„Radši nechoď do školy, nádhero.”
Výuková videohra seznamuje žáky s kyberšikanou
 

„Je to jen sranda,” píše Nele dlouholetá kamarádka Anežka. Nela se ale moc nebaví. Vždyť ji neznámí lidé shazují v komentářích, které si na internetu může přečíst úplně kdokoliv. Anežka na urážlivé online příspěvky odpoví. Ovšem namísto toho, aby Nelu podpořila, bezostyšně přiloží do ohně a shodí ji. Tak začíná příběh výukové videohry DigiStories: Nela, za kterou stojí JSNS, vzdělávací program Člověka v tísni, a herní studio Charles Games.

Videohra realistickou formou seznamuje žáky s podobou a průběhem kyberšikany. Celý děj se odehrává na smyšlené sociální síti DigiStories, zejména v prostředí online konverzace. „Hráč se ocitá v roli oběti kyberšikany – 13leté Nely. Jeho úkolem je vybírat z navrhovaných odpovědí a reagovat tak na často nepěkné zprávy od svých spolužáků,” vysvětluje Adéla Sílešová z JSNS, spoluautorka vzdělávacího materiálu.

 
Autor obrázku: JSNS, Charles Games

Výskyt kyberšikany během covidu narostl

Termínem kyberšikana označujeme psychickou šikanu v digitálním prostředí, která má za následek ublížení, zesměšnění, ztrapnění nebo jiné poškození oběti. Jde o velice složité a závažné téma, které je obtížné vysvětlit formou standardní frontální výuky.

I přesto je však potřebné se tématem na půdě škol i knihoven zabývat. Podle průzkumu z roku 2020, jejž realizoval Člověk v tísni, byla kyberšikana nejčastějším problémem, který ve školách řešili metodici prevence (tři a více případů kyberšikany řešilo 46 % z nich). Linka bezpečí eviduje nárůst kyberšikany mezi lety 2021 a 2020 o téměř 70 %.

Výuková videohra DigiStories: Nela vytváří interaktivní a poutavé prostředí, které žáky vtáhne do děje, a můžou si na vlastní kůži prožít, jaké to je se s šikanou na internetu potýkat, jak se cítí oběť a jak bezvýchodná se situace z jejího pohledu zdá.

Hry dávno nejsou jen zdrojem zábavy, ale mnohdy zpracovávají také komplexní a složitá témata, která umí představit inovativními způsoby. Hrou o kyberšikaně jsme chtěli žákům poskytnout silný prožitek, skrze který se něco naučí. A naučit se návykům bezpečné komunikace na internetu je dnes nanejvýš důležité,” vysvětluje Lukáš Kolek, zakladatel Charles Games a expert na edukativní videohry.


Autor obrázku: JSNS, Charles Games

Svěř se a mluv o tom, nabádají autoři hry

Prožitkové aktivity tohoto typu mají dlouhodobý vzdělávací efekt a umožňují zažít situace v chráněném prostředí, což je právě u tak citlivého tématu, jako je kyberšikana, zásadní. „Největší výhoda hry je ta, že žáky vtáhne a nebojí se po zhlédnutí otevřeně mluvit,” říká Michael Jelínek, učitel Základní školy Eden v Praze, který DigiStories ve výuce využívá.

A právě otevřená diskuze je při výuce s videohrou DigiStories: Nela stěžejní. Svěřit se vyučujícímu, rodiči nebo komukoliv blízkému o problémech a situacích, se kterými se žáci setkávají v online světě, je podle autorů hry jedna z nejdůležitějších věcí, jež si mají žáci z hodiny odnést.

„Konverzace ve hře není vždy slušná. Je však autentická, čímž jsme se snažili maximálně přiblížit reálné komunikaci mnohých dětí zejména na druhém stupni základních škol, pro které je materiál určený. Věříme, že právě to tvoří příběh tak poutavým,” míní Sílešová. Silný emotivní příběh a zvolený jazyk hry tak napomáhá žákům otevřít se i před svými spolužáky a kamarády přímo v prostředí školních lavic.

Komplexní materiál do výuky i vzdělávací semináře

Hra je součástí komplexní lekce, která obsahuje doporučenou výukovou aktivitu, metodické materiály i informační text pro doplnění znalostí vyučujícího k problematice. Veškeré materiály jsou k dispozici zdarma na portále jsns.cz/digistories.  

Cílovou skupinou jsou žáci ve věku 11–15 let, ale hru lze využít i se staršími studenty. Kromě problematiky šikany na internetu otevírá i další důležitá témata: digitální stopu, etiku online komunikace nebo sdílení fotografií i manipulaci s nimi.

JSNS navíc nabízí vzdělávací semináře, na nichž se účastníci mohou seznámit nejen s výukou pomocí DigiStories: Nela, ale také si rozšířit vědomosti z oblasti rizik kyberprostoru i dalších témat. Pro aktuální přehled nabízených seminářů navštivte www.jsns.cz/vzdelavani-vyucujicich/seminare-kurzy .

 
Foto: seminář JSNS, autor: Ondřej Hušek

Zapojte se do tvorby druhého dílu DigiStories

JSNS aktuálně připravuje další díl videohry, který by měl být k dispozici na jaře 2023. „Příběh otevře jiný důležitý fenomén z oblasti pohybu v online prostoru a bude se též odehrávat v prostředí smyšlené sociální sítě DigiStories. Opět půjde o silný prožitek,” komentuje Sílešová vznik nového materiálu.

V případě, že máte zájem podílet se na tvorbě nebo testování připravovaného dílu DigiStories, napište na e-mail: mv@jsns.cz .
Michaela Trnková, JSNS

TRNKOVÁ Michaela, SÍLEŠOVÁ Adéla. Radši nechoď do školy, nádhero. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2022, roč. 8, č. 2 [cit. 2022-09-20]

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/radsi-nechod-do-skoly-nadhero.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku