Česky | English

Rozhovor – spolupráce knihoven a škol

Autor: Helena Chábová
Číslo: roč. 8, č. 2/2022
Rubrika: Impulsy u kávy
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Medailonek o instituci

Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, vznikla v roce 1955, a to z popudu zdravotníků, kteří cítili, že kromě lékařských zákroků děti potřebují i pedagogickou péči. V současné době je škola největší zařízení svého typu v celé České republice. Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání hospitalizovaných dětí na 23 odděleních FN Brno, pracoviště dětské medicíny Černopolní 9 a Černopolní 22, a také působí ve FN Brno Bohunice, a to na psychiatrické klinice, na klinice popálenin a oddělení ortopedie. V současné době má škola 12 tříd MŠ a 16 tříd ZŠ a 31 pedagogických pracovníků. Výuka dětí a žáků probíhá dle příslušného školního vzdělávacího programu. Součástí školy je i školní družina a školní klub. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj.

1. Mohli byste obecně zhodnotit spolupráci knihoven a škol?

Obecně hodnotím spolupráci škol a knihoven velice kladně. Myslím si, že v naší hektické době je rozvoj čtenářské dovednosti velkým přínosem. Dítě se během četby zklidní, vžívá se do děje knihy a nachází v ní svého hrdinu. Naše spolupráce s knihovnou Jiřího Mahena trvá už přes 10 let. Zábavná a vzdělávací pásma MK (pozn. MK = Mahenova knihovna) pro děti jsou vždy vítána dětskými pacienty i jejich rodiči. Také se při nich všichni mohou seznámit s novými knihami.

2. Spolupráce knihoven a škol je již nedílnou součástí fungování obou typů institucí. Jak dle Vašeho názoru tato spolupráce funguje?

Pokud je nabídka aktivit z knihoven zajímavá a nápaditá, tak by mohla spolupráce fungovat dobře. Je určitě důležitý i lidský faktor a vhodná motivace dětí i žáků.

3. Máte pro knihovnu nějakou širší zpětnou vazbu z pedagogického pohledu?

Každou návštěvu pracovníka z Mahenovy knihovny společně hodnotíme na pedagogických a pracovních poradách. Připomínky jsou navzájem zpětně sdělovány a probírány s příslušným pracovníkem. Také jsou aktivity knihovny hodnoceny i dětmi a jejich zákonnými zástupci, a to písemně v Knize aktivit školy. Děti zde píšou, jak se jim akce líbila, co je nejvíc bavilo. Někdy do knihy i kreslí veselé obrázky… Mohu říct, že jsme se ještě nikdy nesetkali s negativním hodnocením.

4. Vnímáte oblíbenost některých témat při vzdělávacích programech? Jak z pohledu dětí, žáků, studentů, tak i vás pedagogů?

V naší škole jsou dětmi i rodiči nejvíce oblíbená témata, kde se programu účastní i nějaké živé zvíře. Ve škole už přes 20 let provádíme zooterapie, takže je běžné, že se podaří do tématu zakomponovat nějakého kočičího kamaráda nebo želvu Tetičku – např. téma Kamarádství nade vše, Čarodějnice… Oblíbené jsou i programy týkající se ročních období nebo tradic – např. Velikonoční pomlázka, Ledové království… U pedagogů je ve velké oblibě téma Cesta do pravěku nebo Dýně…

5. Z knihovnického pohledu má spolupráce mezi školami a knihovnou zásadní přesah pro knihovnu. Podívají se sem i ti, kteří by do našich prostor s rodiči nezavítali. Domníváte se, že tato forma spolupráce má zásadní vliv na volnočasové aktivity dětí a mládeže?

Určitě tady vliv je. Dítě něco při spolupráci zaujme, chce si knihu podrobněji prostudovat nebo půjčit, a tak mu nezbývá nic jiného než knihovnu navštívit. Když tam uvidí pestrou nabídku všeho možného, tak se často stává novým čtenářem a pravidelným návštěvníkem knihoven. Já sama jsem tak také začala chodit do knihovny.

6. Je něco, co byste při spolupráci ještě ocenili?

Naše spolupráce s MK je výborná a témata se pravidelně střídají a obměňují. Většinou jsou však zaměřena na předškolní a mladší školní věk. Tak bychom alespoň 2 x do roka uvítali téma pro 2. stupeň ZŠ. Jinak jsme s volbou témat spokojeni.

7. Co byste doporučili pedagogům i knihovníkům, jak při navazování nové, tak i při stávající spolupráci?

Při navazování nové spolupráce bych doporučila se nejprve neformálně sejít a popovídat si, co obě strany od spolupráce očekávají. Pak je dobré vybrat pracovníka, který bude mít vzájemné návštěvy na starosti. Samozřejmě je potřeba spolupracovat i s vedením školy a nabízená témata vhodně zapracovat do výuky a ŠVP příslušné školy.

Při stávající spolupráci bych doporučila vzájemné návštěvy na různých akcích školy nebo knihovny. U nás třeba pracovníci Mahenovy knihovny moc pomohli při organizaci Dětského dne – 1. 6., kdy měli na starosti stanoviště s želvou Tetičkou, společně s dětmi ji krmili a povídali si o ní. Také si vzájemně chodíme na různé vernisáže. Přeji všem, kdo se chystají zahájit spolupráci s knihovnou, takové vnímavé a chytré pracovníky, jako má Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Dotazovaný pedagog:
PaedDr. Jana Stěničková
ředitelka Mateřské školy a základní školy při Fakultní nemocnici Brno, p. o.
Černopolní 212/ 9
613 00 Brno
www.mszscernopolni.cz

Rozhovor vedla:
Helena Chábová

CHÁBOVÁ, Helena. Rozhovor – spolupráce knihoven a škol. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2022, roč. 8, č. 2 [cit. 2022-09-20].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/rozhovor-spoluprace-knihoven-a-skol.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku