Česky | English

Rožnovská cesta ke Kamarádce knihovně

Autor: Jitka Slezáková
Číslo: roč. 7, č. 3/2021
Rubrika: K tématu
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Použiju-li literární jazyk, tak ocenění za nejlepší dětské oddělení se pro naši knihovnu vždy pohybovalo spíš ve sféře sci-fi, tedy ve sféře nemožných možností. Limitujícím se zdál především nedostatečný prostor. Přesto jsme každý ročník poctivě rozdávali dětem vysvědčení, motivovali k vyplnění… a doufali. Našim dětským čtenářům patří proto dík za nominaci rožnovské knihovny mezi finalisty soutěže.   

Dětské oddělení Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm sestává ze dvou místností, bez samostatného výpůjčního pultu a jeho provoz obstarává jedna „děckařka“ za aktivního přispění pěti kolegů, včetně pana ředitele, kteří realizují část vzdělávacích lekcí a hlavně jsou svolní uvádět její představy do praxe. Bez nich bychom se z titulu Kamarádka knihovna neradovali.

Vedle dobrého týmu považuji za podstatné dobře zavedený a funkční systém vzdělávání pro školy a spolupráci s místními školami vůbec, která nám pomohla dobře překonat i pandemický výpadek. Náš úspěch tedy není dílem jen posledních několika let, naopak – máme na co navazovat. Soustavnost a trpělivost asi patří k základním knihovnickým dovednostem. Klasické tematické besedy u nás od roku 2013 doplňují informační vzdělávací lekce a každý ročník ZŠ tak navštíví knihovnu 2-3x během jednoho školního roku.

Nejúspěšnější kulturní akcí pro děti je nejspíš každoroční šňůra divadelních představení Večerníčky na kamenech. Týden plný večerních pohádek má takovou tradici, že jejich počátek už jen odhadujeme. Od té doby si „Večerníčky“ našly tak široké obecenstvo, že skalní příznivci zaplní prostor i při nepříznivém počasí. Nabízí představení profesionálních divadel z celé republiky, kterému vždy předchází čtená pohádka v podání našich knihovníků. Druhou, ještě masovější akcí je tradiční lampionový průvod broučků (s odkazem na nedaleké působiště Jana Karafiáta), pořádaný ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě.

V obou případech akcí – pro školy a pro veřejnost – je patrná dlouhodobá kontinuita. Proto pátrám po důvodech, proč jsme titul Kamarádka knihovna získali právě teď. A tím se vracím na začátek. Pravděpodobně si porota všimla, že se snažíme pracovat s prostorem, který máme, a ocenila i drobná vylepšení (např. poličky na vystavení knih, posezení pro mládež nebo orientace pomocí piktogramů), zkrátka ocenila naši snahu. Knihovna se také ve spolupráci s městským úřadem a mateřskými školami aktivně zapojila do projektu S knížkou do života a rodiny s předškolními dětmi patří k jejím věrným čtenářům.

Jako další plus chápu aktivity rožnovské knihovny v době covidové. Byla pro nás impulsem k zorganizování akce nového typu, totiž venkovní letní čítárny, propojující individuální čtení a předčítání v netradičním prostoru s různorodými aktivitami od deskových her přes výtvarné dílny po prosté dovádění s vodou. Do on-line vlaku jsme sice nenaskočili hned, o to více nás překvapila sledovanost našich videozáznamů, především dramatizované vyhlašování výsledků literární soutěže nebo Lovců perel. A distanční besedy pro školy se nakonec také rozběhly.

K tomu všemu je dobré nezapomínat pro všechny kamarádské aktivity knihovny také na její základní funkci, totiž půjčování knih, potažmo tvorbu aktuálního, atraktivního a kvalitního fondu vyhovujícího místním uživatelům. Myslím, že se nám to daří, a navíc se v tomto ohledu můžeme opřít o dostatečnou finanční podporu ze strany zřizovatele - města Rožnov pod Radhoštěm.

V Rožnově pod Radhoštěm 26. října 2021, Jitka Slezáková

SLEZÁKOVÁ, Jitka. Rožnovská cesta ke Kamarádce knihovně. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2021, roč. 7, č. 3 [cit. 2021-11-23]

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/roznovska-cesta-ke-kamaradce-knihovne.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku