Česky | English

Rozvoj řeči: zvuky a slabiky

Pracovní knížka a hry pro předškoláky

  • Autor: Petra Klapáková
  • Ilustrace: Vendula Hegerová

O knize

V době vyspělých komunikačních technologií spolu paradoxně verbálně komunikujeme čím dál tím méně. Už od útlého věku tak děti ovládají nejmodernější technologie všeho druhu, ale nedovedou se mnohdy ani představit. S rozvojem řeči a slovní zásoby mohou pomoci dětské říkanky, pohádky i pracovní listy. Brožovaná cvičebnice od Petry Klapákové obsahuje originální hry pro rozvoj komunikačních dovedností dětí ve věku od 3 do 5 let, a to se zaměřením na základní prvky řeči, zvuky a slabiky. Knihou děti provází předškoláci Filip a Ema, kteří by se ještě před vstupem do první třídy rádi naučili lépe mluvit. Díky veselým ilustracím Venduly Hegerové působí zadané úkoly hravě a nenásilně.

Jak pracovat s knihou

Cvičebnice je vhodnou pomůckou pro učitele z mateřských škol, rodiče a logopedy. Formou hry děti trénují nejen sluchové vnímání a sluchovou paměť, ale také rytmizaci a motoriku jazyka. Zároveň se kniha věnuje i emočnímu uvědomění, tedy schopnosti rozpoznávat a popisovat jednotlivé emoce. U každého úkolu je uvedena doporučená věková kategorie i stupeň obtížnosti.

Ukázka

Zdroj

KLAPÁKOVÁ, Petra. Rozvoj řeči - zvuky a slabiky. Brno: Edika, 2018. ISBN 978-80-266-1303-9.

 

Citace

HAVLOVÁ, Kristýna. Rozvoj řeči: zvuky a slabiky. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 4-5/2018 [cit. 2018-02-01].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/rozvoj-reci.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku