Česky | English

Seminář (Školní) čtenářské kluby – radost ze čtení

Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně oslavilo na podzim 10. výročí své existence tematickým workshopem. Ve středu 13. 11. 2019 proběhl v Ústřední knihovně na ulici Kobližná bonusový seminář na téma: (Školní) čtenářské kluby – radost ze čtení. Seminář vznikl ve spolupráci se SKIP Velká Morava za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století a lektory poskytla organizace Nová škola, o.p.s.

Pod vedením lektorek Jarmily Polomské z organizace Nová škola, o. p. s., a Lucie Vrtalové z Obecní knihovny v Choceradech se mohli účastníci seznámit nejen s tím, jak klub v knihovně nebo ve škole založit, ale na jaká úskalí se připravit, jak klub vést a jaké činnosti mohou být jeho náplní. Seminář byl určen především knihovníkům a pracovníkům školských zařízení, kteří by rádi sdíleli svůj zápal pro čtení s ostatními, ale z mnoha důvodů se obávají nezdaru, ať už v podobě nedostatečného knižního fondu nebo nezájmu veřejnosti.

První část půldenního kurzu byla věnována principům čtenářského klubu, otázce náboru, funkčnímu formování společných pravidel, hledání inspirace pro přípravu jednotlivých setkání a základním metodám rozvoje čtenářství. V závěru tohoto úseku byla krátce představena i konkrétní podoba jedné z lekcí klubu.

Odpolední blok se zaměřoval na možnosti, jež nabízí propojení čtenářské a výtvarné dílny, včetně ukázkových příkladů, jak s dětskou literaturou pracovat. Kurz byl následně zakončen malým literárně-výtvarným workshopem. Za toto vskutku inspirativní školení náleží oběma lektorkám velké díky.

Jarmila Polomská pracuje už téměř třicet let jako učitelka českého jazyka a dějepisu na základní škole a zároveň působí, mimo jiné, jako regionální koordinátorka Školních čtenářských klubů.

Lucie Vrtalová je výtvarnice a dobrovolná knihovnice, která byla za přínos při zvelebování choceradské knihovny oceněna titulem Středočeský Kramerius roku 2015.

 

HAVLOVÁ, Kristýna. Seminář (Školní) čtenářské kluby – radost ze čtení. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 5, č. 2-5/2019 [cit. 2020-01-20].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/seminar-skolni-ctenarske-kluby-radost-ze-cteni.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku