Česky | English

Metodický seminář Kláry Smolíkové ve Svitavách

Počátkem března připravila Městská knihovna ve Svitavách jednodenní metodický seminář pro knihovníky, který nesl název Hravě do historie písemnictví a knihoven. Tímto setkáním nás prováděla známá spisovatelka Klára Smolíková.

O akci

Ve čtvrtek 8. března 2018 mě ve Svitavách přivítalo multifunkční, vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, ve kterém sídlí Městská knihovna ve Svitavách . Zde nás mile přivítali organizátoři akce, přednášející Klára Smolíková a její manžel a spisovatel Jiří Walker Procházka . Celý seminář byl rozdělen do dvou 90minutových bloků, během nichž jsme společně s ostatními účastníky tajili dech nad tvorbou a uměním Kláry Smolíkové a zároveň se chvílemi popadali za břicha díky humoru, jímž byl celý seminář prokládán.


Klára Smolíková a Jiří Walker Procházka

Nebojme se komiksů

Během semináře se paní Smolíková zamýšlela nad třemi tématy. V první části hovořila o ústupu zájmu o četbu u dětí všech věkových kategorií a nad důvody, jež se o tento pokles zasloužily.

V další části hovořila o důležitosti komiksů a o jejich přínosech. Mnoho knihovníků z praxe jistě zná modelovou situaci, kdy přijde dítě do knihovny zapůjčit si četbu a po nabídnutí komiksu se k překvapení knihovníka ohradí slovy: „Ale paní učitelka nám komiks zakázala.“ Dalším příkladem za všechny je mnohý rodič, který přijde do knihovny s dítětem, které přes jeho veškerý odpor chce naučit lásce k literatuře. Kámen úrazu v tomto případě mnohdy přijde po nabídnutí komiksu, který může dítě zaujmout a podpořit jej v jeho „čtenářských začátcích“. Nejednou jsem se setkala s odmítnutím slovy: „Komiks nechci, dejte nám raději něco pořádného na čtení.“ Podle Kláry Smolíkové však komiks dokáže i dětem s nízkou slovní zásobou vysvětlit složitou věc jednoduše. Díky zkratkovitým informacím dochází k rychlejšímu pochopení tématu a díky doprovodným obrázkům i k dlouhodobému zachování informací.

Především proto Klára Smolíková hovořila o tom, že je třeba komiksy podporovat a nemít strach s nimi pracovat, a to jak ve školách, tak také v knihovnách – a dala nám několik tipů, jak komiks můžeme využít při besedách s dětmi. Líbily se mi například tyto nápady: nechat děti sehrát komiks divadelní formou, motivovat je, aby si vytvořily svůj vlastní na konkrétní téma nebo aby zkusily správně poskládat rozstříhaný komiks a převyprávět jeho příběh. Naprosto mě také uchvátil tip nechat dítě, aby vytvořilo na komiks prezentaci, protože kvůli zkratkovitým informacím má velké pole působnosti k rozvedení tématu. Veškeré své tipy a rady samozřejmě jako praktický příklad lektorka navazovala na svoji vlastní tvorbu.

„Spolkla mě knihovna“

V poslední části semináře nám lektorka představovala svoji nejnovější knihu Spolkla mě knihovna , jejíž téma je podtrženo přitažlivými kresbami Vojtěcha Štechy. Dějem provází malý chlapec David, jehož jednoho dne za trest spolkne knihovna, a tím začíná jeho dobrodružná výprava do historie knih. Čtenář se v knize setkává například se šlechtickými a klášterními knihovnami, s prvním knihtiskem, hliněnými destičkami, svitky a papyry, ale také s různými druhy písma a dalšími zajímavými tématy, které se dotýkají knihovnického světa. Paní Klára Smolíková nám dala několik typů, jak s danou knihou a celkově jejím tématem pracovat při různých programech pro děti. Na knihu se dá například výborně navázat písařská dílna, v níž si děti prakticky vyzkouší psát do keramické hlíny, na ruční papír či psát husím brkem. Lektorka nás také seznámila s hravými pracovními listy, které se k tématu knihy váží.

Městská knihovna ve Svitavách dokázala v daný den bravurně představit Kláru Smolíkovou a její tvorbu nejenom knihovníkům, kteří se semináře zúčastnili, ale také malým dětem. V odpoledních hodinách totiž spisovatelka připravila pro děti workshop přímo v prostorách knihovny. Představení tvorby Kláry Smolíkové bylo navíc podtrženo výstavou, zaměřenou na knihu Spolkla mě knihovna, která byla k nalezení v prostorách budovy.

Shrnutí

Metodický seminář byl velmi poutavý a poučný. Odnesla jsem si z něj spoustu praktických tipů na práci s knihami Kláry Smolíkové, ale především hlubší pochopení komiksů a jejich využití v praxi. Zaměstnanci ze svitavské knihovny byli velice laskaví a úžasnou atmosféru, jež po celé dopoledne vládla, podpořili navíc nabídkou prohlídky po knihovně. Chtěla bych tímto velice poděkovat Městské knihovně ve Svitavách za pozvání a za krásně strávené odpoledne, z něhož jsem si odnesla velkou spoustu poznatků. Zároveň patří veliký dík Kláře Smolíkové za její jedinečnou tvorbu, neotřelé nápady a elán, jímž nás při semináři nabila.

Citace

KUČEROVÁ, Zuzana. Metodický seminář Kláry Smolíkové ve Svitavách. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 2/2018 [cit. 2018-06-27].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/seminar-smolikova.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku