Česky | English

Valná hromada SKIP KDK a Odborný seminář na téma literatura pro děti

První tři listopadové dny hostila Městská knihovna Hodonín setkání dětských knihovníků, v tomto případě výhradně knihovnic z celé České republiky. První den proběhla valná hromada Klubu dětských knihoven, další dny byly věnovány odborným seminářům k dětskému čtenářství a literatuře pro děti a mládež.

O akci

Dne 1. listopadu odpoledne proběhla valná hromada SKIP KDK, kterou vedla předsedkyně KDK Mgr. Helena Šlesingerová, MBA, ředitelka Knihovny města Plzně, ve spolupráci s tajemnicí klubu Stanislavou Benešovou, ředitelkou Městské knihovny v Nové Pace. V první části programu knihovnice projednaly celostátní projekty, diskutovaly nad jejich průběhem v roce 2016 a podobou jejich realizace v roce následujícím. U projektů, kde zájem o zapojení se do nich ze strany knihoven klesá, zvažovaly důvody, kvůli nimž se tak děje, a možné změny do budoucna. V druhé části programu předsedkyně regionálních klubek přednesly zprávu o činnosti svých klubek a plánovaných aktivitách pro rok 2017.

Následující den byl věnován odborným seminářům. Dopoledne nabídlo seminář „Kvalitní současná literatura pro děti“ v podání Mgr. Marcely Hrdličkové z Pedagogické fakulty Univerzity Ostrava. Poutavý výklad s prezentací seznámil knihovnice s kvalitními knihami pro danou věkovou skupinu a rovněž upozornil na nekvalitu v současné knižní nadprodukci. Odpolední workshop rozdělil knihovnice na dvě skupiny. V ukázkové dílně čtení – „Ochutnávka čtenářských strategií a metod kritického myšlení při četbě knížky pro děti“ – pod vedením lektorky Niny Rutové se pracovalo s knihou Ivony Březinové Lucka Luciperka, nově vydané nakladatelstvím Mladá Fronta. Příběh plný poučení, humoru i všedního života odehrávající se v období Mikuláše jistě knihovnice aktuálně využijí při své práci s dětmi. Druhá polovina knihovnic si v dílně manželů Volkmerových – „Práce s loutkou v knihovnické praxi“ – vyrobila z dostupných materiálů vlastní loutku, kterou lze dobře využít v rámci programů pro děti, a naučila se s ní správně pracovat. Také zjistila, že loutkou může být třeba i obyčejný hrnek. Plně pracovní dopoledne i odpoledne uzavřel příjemný společný večer ve vinném sklípku v nedaleké vinařské obci Mutěnice.

 

Workshop Niny Rutové – Ochutnávka čtenářských strategií a metod kritického myšlení při četbě knih pro děti a workshop manželů Volkmerových – Loutka v knihovnické praxi

Poslední den patřil panelové diskusi vedené ředitelem MZK Brno, prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D. V rámci ní se představila nakladatelství Meander, Baobab a Labyrint v osobách Ivany Pecháčkové, Terezy Horváthové a Joachima Dvořáka. Diskutovalo se o současném knižním trhu u nás i v zahraničí a plánech jmenovaných nakladatelství pro nadcházející rok. Nechyběla ani prohlídka hostitelské knihovny.

 

Iva Pecháčková, nakladatelství Meander a panelová diskuse s naklad. Meander, Baobab, Labyrint (Ivana Pecháčková, Tomáš Kubíček, Tereza Horváthová, Joachim Dvořák)

Shrnutí

Za naši hodonínskou knihovnu věřím, že se účastnice valné hromady a doprovodných akcí rozjížděly zpět do svých knihoven pracovně i lidsky spokojené.

Autor fotografií: archiv Městské knihovny Hodonín

Redakční poznámka
Článek i s fotografiemi vyšel ve stejném znění v časopise DUHA 4/16.

Zdroje

HÝBNEROVÁ, Svatava. Valná hromada SKIP KDK a Odborný seminář na téma literatura pro děti. Duha [online]. 2016, roč. 30, č. 4 [cit. 2016-12-21]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/valna-hromada-skip-kdk-odborny-seminar-na-tema-literatura-pro-deti >. ISSN 1804-4255.

Citace

HÝBNEROVÁ, Svatava. Valná hromada SKIP KDK a Odborný seminář na téma literatura pro děti. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 5/2016 [cit. 2016-12-23].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/skip-seminar.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku