Česky | English

Školní knihovna už dávno není pro žáky tajemná 13. komnata

Autor: Bc. Romana Ráblová
Číslo: roč. 2, č. 1/2016
Rubrika: Inspirujeme se
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Pro školní knihovny je zcela nezbytná spolupráce s knihovnami veřejnými. Kooperace mezi nimi je důležitá například v oblasti přípravy tematických besed, knihovnických lekcí a dalších vzdělávacích programů. Tak jako pedagogům chybí knihovnické vzdělání, tak zase naopak knihovníci postrádají pedagogické dovednosti.

Úvod

Školní knihovny mají v naší zemi dlouholetou tradici sahající až do roku 1849. Reformy výuky se dotkly i školních knihoven, které se konečně otevírají také žákům, pro něž dosud většinou představovaly tajemnou 13. komnatu. Vzhledem k tomu, že jsou v současné době zřizovateli škol obce a kraje, není činnost školních knihoven ze strany MŠMT nijak usměrňována a je tedy plně v kompetenci ředitele školy, zda a jaká knihovna ve škole bude, proto nelze zobecnit jejich fungování. Co platí pro jednu školní knihovnu, nemusí platit pro ostatní. Co mají ale školní knihovny společné je podpora vzdělávacího procesu, podpora čtenářské a informační gramotnosti. Školní knihovna by měla být nejen místem podnětným ke studiu a práci s informacemi, ale zároveň místem – „srdcem školy“, kde se mohou žáci scházet, trávit přestávky i volný čas.

 

Pro školní knihovny je zcela nezbytná spolupráce s knihovnami veřejnými. Kooperace mezi nimi je důležitá například v oblasti přípravy tematických besed, knihovnických lekcí a dalších vzdělávacích programů . Tak jako pedagogům chybí knihovnické vzdělání, tak zase naopak knihovníci postrádají pedagogické dovednosti. Proto si mohou být v této oblasti navzájem užiteční. Další oblastí spolupráce je samotný provoz školní knihovny. I když už v současnosti existuje pár výjimek, tak v případě základních škol provoz školních knihoven většinou zajišťují sami pedagogové. Knihovny veřejné jim mohou v tomto směru nabídnout metodickou pomoc tak, aby byly dodrženy základní knihovnické standardy, což poté ulehčí orientaci žákům nejen ve fondu knihovny školní, ale také veřejné. Školní knihovny mají velmi omezené finanční prostředky na nákup fondu. Naučná literatura je profilována podle zaměření školy a beletrie je doplňována především za účelem společného čtení v hodinách, navíc fond školní knihovny slouží prvotně pro účely výuky, proto bývá většinou půjčován pouze prezenčně. Pokud se tedy čtenáři nějaký titul zalíbí natolik, že by si jej chtěl vypůjčit domů, je mu doporučena návštěva nejbližší pobočky veřejné knihovny. Takto jsou žáci motivováni k návštěvě a využívání služeb knihovny veřejné, naopak děti a mládež ze sociálně slabších a nepodnětných rodin, které nemají šanci dostat se kvůli financím do knihovny veřejné, mají možnost využívat knihovny školní, kde jsou služby poskytovány bezplatně. Určitě by se našla řada dalších oblastí, v nichž mohou školní knihovny spolupracovat s veřejnými.

Jako příklad z praxe bych uvedla Školní informační centrum na Základní škole Ostrava-Hrabůvka , Provaznická 64, p.o. Stávající školní knihovna zde byla před šesti lety přebudována v moderně vybavené Školní informační centrum, které od počátku obsluhuje profesionální knihovník, tedy člověk s knihovnickým vzděláním. V dopoledních hodinách v něm probíhá výuka, besedy a knihovnické lekce, v odpoledních hodinách je zde provozován otevřený klub, v němž se schází děti a mládež nemající rodiči organizovaný volný čas. O tom, že se Školní informační centrum stalo nedílnou součástí, svědčí to, že v něm žáci rádi tráví přestávky, volný čas, prázdniny a jednou za rok i noc.

Pro inspiraci

Pokud jste právě dostali na starost školní knihovnu, nemáte knihovnické vzdělání a nevíte, odkud začít, můžete se obrátit na Pedagogickou knihovnu J. A. Komenského , která provozuje formou webových stránek Centrum pro školní knihovny , kde se můžete ptát na to, s čím si v knihovně nevíte rady. Další pomocnou ruku školním knihovnám nabízí odborná sekce Svazu knihovníků a informačních pracovních SKIP ČR – Klub školních knihoven . Tento na svém webu soustřeďuje informace týkající se legislativy školních knihoven, nabídku vzdělávaní, zajímavé materiály, nápady a tipy pro práci ve školních knihovnách.

Ilustrační fotografie: archiv Školního informačního centra ZŠ Provaznická 64


RÁBLOVÁ, Romana. Školní knihovna už dávno není pro žáky tajemná 13. komnata. Impulsy [online]. roč. 2, č. 1/2016 [cit. 2015-07-31].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/skolni-knihovny-komnata.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku