Česky | English

Slavoj – Kamarádka knihovna 2020

Autor: Marta Pešková Staníková
Číslo: roč. 7, č. 3/2021
Rubrika: K tématu
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Certifikát a titul Kamarádka knihovna 2020 získala Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem na slavnostním vyhodnocení 14. října 2021 v Zrcadlové kapli Klementina. Pravděpodobně je zbytečné tuto aktivitu Klubu dětských knihoven dopodrobna představovat, takže jen v krátkosti. Jak sám název napovídá, jedná se o soutěž dětských knihoven (nebo dětských oddělení veřejných knihoven), ve které se hodnotí hned několik kritérií. Pětičlenná komise hodnotí vše, co spojuje knihovnu s dětskými čtenáři. V první části je posuzováno vysvědčení  = hodnocení knihovny dětmi do 15 let. V té druhé jsou hodnoceny statistické údaje od nákupu knih přes výpůjčky až po celkový počet dětských uživatelů. Ve finále porota posuzuje akce připravované pro dětské čtenáře  a také hodnotí prostředí knihovny, které osobně navštíví.

Tento článek by měl dle zadání redaktorky časopisu zmapovat, co zajímavého se v naší knihovně děje, jaký je přínos knihovny pro naši komunitu a v čem můžeme jít jiným knihovnám příkladem.

Stejně jako většina knihoven po celé ČR se pravidelně zapojujeme do celostátních akcí jako např. Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu, Bookstart, Lovci perel atd. Některé jsme spojili do jednoho velkého celku, který vzájemně navazuje.

Pro vysvětlení: Anička nastoupí v září do 1. třídy a hned v únoru, po svém prvním vysvědčení, je pasována na čtenářku knihovny a obdrží při Pasování prvňáčků na čtenáře svůj první čtenářský průkaz a deníček Škola naruby na podporu akce Celé Česko čte dětem. Anička si v únoru půjčí svou první knížku a poté si ji chodí pravidelně s paní učitelkou každý měsíc do knihovny vyměňovat, protože každý měsíc je pro tuto třídu připraven v dětském oddělení program na míru. Anička má co číst, a protože samotné jí to čtení ještě moc nejde, požaduje čtení po rodičích. Tak si může zapsat do deníčku, že jí tatínek 20 minut četl, a napsat mu velkou jedničku. V červnu, kdy navštíví Anička v tomto školním roce se svou třídou knihovnu naposledy, obdrží od královny Abecedky Knížku pro prvňáčka, protože má skvěle vedený deníček Škola naruby. Ve druhé třídě, hned v září, navštíví Anička knihovnu se svou třídou opět, protože na ně čeká Klíčování a zloduch Nečterád s princem Komiskem.

Děti jsou zábavnou formou přezkoušeny, dokáží, že písmenka přes prázdniny nezapomněly, a dostanou klíč k tajemství knížek. Touto návštěvou si připomenou, že mají průkazku, na kterou si stále mohou půjčovat krásné knížky. Spojení těchto akcí do jednoho celku se nám osvědčilo a jediné, ale dost zásadní, co je pro zdárný průběh tohoto projektu nutné, je dobrá spolupráce s místními školami.

Pravidelně se zapojujeme také do akcí a soutěží Klubu dětských knihoven SKIP, například do projektu Kde končí svět. Výkresy nejednoho ročníku této soutěže posloužily jako ilustrace ke knize Královédvorské pověsti, Kytice, Ze světa knih a knihoven.

Kromě výše zmíněných projektů připravujeme také své vlastní. Osvědčilo se nám vytvoření knihovnického questu, který nám již několik let slouží jako průvodce po knihovně pro druhý stupeň ZŠ. Je soutěžní a výherce obdrží zdarma konvičku čaje v naší literární čajovně. Školní družiny navštěvují pravidelně Pohádkoterapii, která je vždy zaměřena na knížky jednoho tématu.

O prázdninách jsme realizovali knihovnický příměstský tábor se zaměřením na knihy a literární postavy. Jedno sobotní odpoledne v měsíci je určeno pro ty nejmenší, kteří si užijí maňáskovou pohádku v podání loutkového souboru Klíček. Se změnou času, vždy od října do března, probíhá v knihovně každou druhou neděli odpolední deskohraní. Pro návštěvníky z okolních měst je v knihovně připravena keška – mysterka.

Zkrátka snažíme se vytvořit pohodovou rodinnou atmosféru, aby se naši čtenáři u nás cítili co nejlépe a nespěchali domů. Příjemný interiér jsme doplnili „domácími mazlíčky“. V naučné části dětského oddělení po skle terária našlapují felsumy madagaskarské Fel a Sum, regál s knížkami pro desetileté střeží VilémJarmila – agama vousatá, před dětským oddělením je akvárium s rybkami, před vstupem do hudebního oddělení, kam si chodí malí čtenáři pro knížky do ucha, se laxně pohybuje želva Poldinka. Na jaře vždy k výše zmíněným postavíme prosklený úl, ve němž lze pozorovat život včel se vším všudy až do podzimu (včely mají zajištěný průlet ven), kdy je včelaři opět na zimu odvezou do jejich přirozeného prostředí.

V době pandemie jsme ve spolupráci s MAS Královédvorsko připravili videopořad Čtěte se mnou, ve kterém jsme vybízeli děti, aby nám poslaly v jakékoliv formě své tipy na dobré dětské čtení. Došlé příspěvky i s těmi, jež jsme doporučovali osobně, jsme vkládali na knihovnický kanál Youtube. Také noc s Andersenem v roce 2020 proběhla na dálku.

Abychom v době uzavření knihovny čtenáře neodtrhli od literatury úplně, dováželi jsme od samotného začátku všem zájemcům knihy až do domu. Rozváželi jsme nejen knihy pro dospělé a děti, ale také audioknihy a periodika. Sami čtenáři, kteří službu využili, se vyjádřili, že jsme jim zachránili přísunem dobré literatury duševní zdraví. A to je jeden z našich cílů J.

Soutěž Kamarádka knihovna je vyhlašována jednou za dva roky. Knihovny, které titul získají se potřikrát soutěže nemohou zúčastnit. Troufám si říct, že knihoven, jako je ta naše, a nadšených knihovnic, jaké jsou ty u nás, máme v ČR ještě mnoho. Tak neváhejte a přihlaste se. Devátý ročník bude vyhlášen už v červnu 2022.

Marta Pešková Staníková

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

 

 

STANÍKOVÁ PEŠKOVÁ, Marta. Slavoj – Kamarádka knihovna. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2021, roč. 7, č. 3 [cit. 2021-11-23]

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/slavoj-kamaradka-knihovna-2020.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku