Česky | English

Suk – čteme všichni: Anketa o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež

Seznámení s historií a současností ankety Suk – čteme všichni, kterou organizuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Sukova studijní knihovna.

Z historie ankety

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského , Sukova studijní knihovna literatury pro mládež uspořádalo ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP v uplynulém roce již dvaadvacátý ročník celostátní dětské čtenářské ankety Suk – čteme všichni 2014. Anketa o nejoblíbenější dětskou knihu, vydanou v uplynulém roce, byla poprvé vyhlášena v roce 1993. Od počátku měla pomáhat knihovníkům, učitelům i rodičům orientovat se v rozsáhlé nabídce publikací pro děti na knižním trhu. Anketa je pojmenována po Františku Václavu Sukovi, předním českém pedagogovi a zakladateli Společnosti přátel literatury pro mládež. Zakládající členové Společnosti přátel literatury pro mládež v čele s Václavem Františkem Sukem stáli také u zrodu Knihovny českých spisů pro mládež – dnešní Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež.

Během několika let, především díky práci knihovnic dětských oddělení veřejných knihoven, anketa získala na popularitě a na přelomu tisíciletí hlasovalo v anketě více než tři tisíce dětí.

Ocenění

V rámci akce Suk – čteme všichni jsou udělovány následující ceny:

 1. Cena dětí
 2. Cena knihovníků
 3. Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
 4. Cena Noci s Andersenem

První dvě ceny jsou anketní, mladí čtenáři i knihovníci hodnotí knihy pro děti a mládež českých i zahraničních autorů, vydané v České republice v příslušném roce. Cena dětí a knihovníků se uděluje vždy třem titulům s nejvyšším počtem získaných hlasů. Anketní lístky pro děti jsou ke stažení na webu Pedagogické knihovny pravidelně od prosince. Novinkou uplynulého ročníku se stala možnost elektronického hlasování prostřednictvím webového formuláře. Na základě hlasování dětí je každoročně sestavován také žebříček dvaceti nejčtenějších knížek vydaných v uplynulém roce. Z hlediska vypovídající hodnoty ankety je třeba přihlédnout k tomu, že hlasování se zúčastní především děti, které navštěvují veřejnou knihovnu, tedy děti, které více méně pravidelně čtou.

V roce 2015 se do ankety se zapojilo více než jeden a půl tisíce mladých čtenářů. Z toho zhruba jedna pětina dětí hlasovala prostřednictvím webu. Z došlých hlasovacích lístků je každoročně vylosováno 50 dětí, které získávají knižní dárek. Knihy pro dětské výherce získáváme zdarma od významných českých nakladatelství Albatros, Mladá fronta, Knižní klub, Edice ČT a dalších, kterým za tuto podporu děkujeme.

Cena dětí

 1. místo: Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 8: Fakt smůla (CooBoo)
 2. místo: Jan Lebeda: Medovníček a řeka Modrávka / ilustrovala Zdeňka Študlarová (Brána)
 3. místo: Zdeněk Svěrák: Tři bratři / ilustroval Václav Šlajch (Fragment)

Cena knihovníků

 1. místo: Miloš Kratochvíl: Prázdniny blbce číslo 13 / ilustrovala Lenka Jasanská (Mladá fronta)
 2. místo: Petra Soukupová: Bertík a čmuchadlo / ilustroval Petr Korunka (Host)
 3. místo: Pavel Čech: Velká knižní záhada (Petrkov)

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství je udělována na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka a je udělována maximálně pěti českým novinkám bez určení pořadí. Tuto cenu může získat pouze kniha českého autora, která vyšla v daném kalendářním roce v prvním vydání, přičemž není rozhodující, zda se jedná o beletrii nebo o tzv. naučnou literaturu. Základními kritérii pro hodnocení poroty jsou literární kvalita textu, celkové zpracování knihy a využitelnost při vyučování, případně při mimoškolních aktivitách.

V uplynulém roce učitelé ocenili následující knihy:

 • Ivona Březinová: Útěk Kryšpína N. / ilustrovala Barbora Kyšková (Albatros)
 • Renáta Fučíková: Jakub a hvězdy (Mladá fronta)
 • Radek Malý: Moře slané vody / ilustroval Pavel Čech (Albatros)
 • Mária Nerádová: Jak velbloud potkal ťavu (Albatros)
 • Petr Sís: Pilot a Malý princ (Labyrint)

Cenu tvoří diplom s emblémem akce (grafika výtvarnice Naděždy Potůčkové), na němž je uvedena kategorie, v níž je cena udělována, pořadí a jména všech oceněných. Ocenění získávají autor díla, ilustrátor a nakladatel. Vyhlášení výsledků ankety Suk – čteme všichni 2014 proběhlo 15. dubna 2015 v Památníku národního písemnictví na Strahově za přítomnosti spisovatelů, ilustrátorů a zástupců dětských čtenářů z Bánova, z Čelákovic, z Davle, z Kardašovy Řečice, z Prahy a z Uherského Hradiště. Program pro děti oživilo krásné vystoupení folklórního souboru Kuřátko z Bánova s panem učitelem Vlastimilem Ondrou. V předvečer vyhlášení výsledků nocovaly děti z Bánova u nás v Pedagogické knihovně v Praze, kde si užily trochu posunutou Noc s Andersenem. Výsledky soutěže jsou vystaveny na webu NPMK a byly zveřejněny v týdeníku Knižní novinky č. 9-10/2015.

Aktuální ročník

V současné době proběhlo hlasování o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2015 (hlasovací lístky a webový formulář ). Celkem hlasovalo 1750 dětí z toho 350 prostřednictví webového formuláře. S výsledky hlasování se seznamte na webu knihovny

Autor fotografií: Petr Šolar, NPMK         


KOŠKOVÁ, Alice. Suk – čteme všichni: Anketa o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež. Impulsy [online]. roč. 2, č. 1/2016 [cit. 2015-07-31].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/suk-anketa.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku