Česky | English

V čem tkví tajemství číměřské knihovny?

Autor: Lenka Hůlková
Číslo: roč. 7, č. 3/2021
Rubrika: K tématu
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Když 14. října tohoto roku ministr kultury Lubomír Zaorálek na vyhlašování soutěže Knihovna roku 2021 předával diplom číměřské knihovně za „za týmovou a nápaditou práci s dětskými čtenáři v příjemném prostoru knihovny a za výjimečné propojení činnosti knihovny s komunitními aktivitami obce“, možná se mnozí návštěvníci slavnostního odpoledne podivili a ptali se: „Jak se mohla tak malá obec probojovat do nejvyšších pater této soutěže?“

Odpověď se přitom skrývá právě v oné citaci – největší devízou knihovny obce Číměř, která leží nedaleko Třebíče v Kraji Vysočina, je bezesporu práce s dětmi a mládeží.

Už řadu let se knihovnice spolu s vedením obce snaží pro mladé Číměřáčky vymýšlet nejrůznější akce, které je vedou ke vzájemnému kamarádství a spolupráci. Nejde přitom jen o soutěže týkající se různých, dětmi oblíbených svátků typu Velikonoce či Vánoce, jako je to obvyklé v jiných knihovnách, ale i akce vedoucí k povědomí o české historii a státnosti. V roce 2018 se tak děti u příležitosti stého výročí Československa vyráběly české vlajky, jimiž zdobily obecní úřad, v roce 2019 si připomněly sametovou revoluci tvorbou papírových klíčů, tedy symbolů pádu komunismu. I tyto klíče následně pokreslily různými motivy a vyzdobily jimi obecní budovu. Paní knihovnice s vedením obce dětem vždy vysvětlí, proč se vyrábí zrovna tento symbol, zasadí jej do kontextu a zasejí v nich semínko poznání a zájmu o české dějiny. Právě tak lze totiž z dětí vychovávat slušné občany, kteří v budoucnu dokážou přemýšlet kriticky a nenechají se ovlivnit extremistickými a populistickými stranami, jež si z historie vyberou vždy jen tu část, která se jim nejvíce hodí.

Velmi dobrá spolupráce v tomto ohledu byla i s dalšími organizacemi, například s Nadačním fondem Krtek. Děti Krtkovi darovaly některou ze svých knížek, které již nečtou, aby jí potěšily své neznámé nemocné kamarády. Učí se tak vzájemné úctě, pochopení ostatních. Chápou, že na světě nejsou jen zdravé děti jako ony, ale také nemocné, jimž se musí pomáhat. Podobně číměřská knihovna spolupracuje například s třebíčskou nemocnicí či Oblastní charitou Třebíč.

Velký ohlas měla i akce Knihovna naruby, kdy si děti samy vyzkoušely, jaké je to být knihovníkem. Naučily se půjčovat knihy, vyhledávat tituly, obsluhovat dospělé čtenáře.

Mnoho akcí, které v knihovně pořádáme, je určeno dětem i dospělým. Typickým příkladem je třeba soutěž „Pošli pohlednici“, do které se zapojili i lidé žijící mimo Číměř. Úkolem bylo z výletu či dovolené poslat pohlednici, přičemž ti, kteří jich v průběhu roku poslali nejvíce, nakonec za svou aktivitu získali poukázky na pěkné knihy. Akce měla obrovský ohlas, pohlednice chodily i od zcela neznámých lidí, kteří je posílali nejen z výletů po České republice, ale například také z dovolených v Egyptě, v Chile či na Jamajce. Paní knihovnice pak pohlednicemi vyzdobila knihovnu, čímž vznikla netradiční výstava, o kterou se zajímali i novináři. Do knihovny chodili obyvatelé Číměře, vystavené pohlednice velmi studovali a dětem vysvětlovali, kde která země leží.

Číměř je malá obec se 210 obyvateli, přesto má velmi bohatý společenský život. V obci slavíme mnoho svátků a událostí, pro děti zde každoročně probíhá několik akcí. Na tomto dění se společně podílejí místní spolky, zejména hasiči a Český červený kříž – a také obecní knihovna, kterou lidé chápou jako kulturní centrum, kde se mohou setkat s přáteli. Líbí se jim prostředí, které je vzdušné a prosvětlené, i přístup paní knihovnice, jež má dokonalý přehled o svém fondu, jejž neustále doplňuje. Momentálně v něm napočítáme na 1 900 publikací, tedy zhruba devět na každého občana Číměře. Z toho asi třetina knih je určena dětem.

Číměřská knihovna je podle našeho názoru dokonalým příkladem, jak by měla vypadat knihovna v malé obci v dnešní době. To, že je nějaká víska malá, ještě neznamená, že by měla mít malou knihovnu, která slouží „jen“ k půjčování knih. Naopak, číměřská knihovna dokazuje, že lze knihovnickou činnost vykonávat moderněji, stačí jen chtít a mít dobré zázemí. Pak je možné vymýšlet i akce, které mohou směle konkurovat těm pořádaným ve velkých městech s knihovnami o desítkách tisíc svazků.

Lenka Hůlková, starostka obce Číměř

V Číměři 18. 10. 2021

HŮLKOVÁ, Lenka. V čem tkví tajemství číměřské knihovny?. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2021, roč. 7, č. 3 [cit. 2021-11-23]

 

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/v-cem-tkvi-tajemstvi-cimerske-knihovny.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku