Česky | English

V síti [dez]informací: proč věříme alternativním faktům

Autor: Helena Chábová
Číslo: roč. 8, č. 3/2022
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Autor knihy

Jiří Táborský  

O knize

Titul určený pro starší a dospělé čtenáře je věnovaný prostředí dezinformací a tomu, jak může fungovat propaganda, podněcování nenávisti nebo jen manipulace s lidmi. Jak bylo již mnohokrát zmíněno, dnešní technologiemi a internetem prošpikovaná doba s sebou nese jak pozitivní, tak negativní skutečnosti. Ovlivňování a manipulace existovaly vždy, nejedná se o nové jevy ani chování lidí. Jenže s moderní technikou se staly do jisté míry jednoduššími, protože v kratším časovém úseku, lze zasáhnout větší počet „účastníků“. Právě proto je důležitá ona „mediální gramotnost“, tedy schopnost vyhodnocovat a ověřovat informace. Nedůvěřovat jen jednomu zdroji, ale někdy také nezpochybňovat svůj úsudek a pustit se do hledání odpovědí.
Moc slov a jejich interpretace je skutečně velká. Spousta lidí už dnes ví, jak vytvořit falešnou zprávu tak, aby vypadala jako skutečná a ověřená. Ale i samotná skladba vět, celých článků nebo i titulků je důležitá pro upoutání pozornosti. S tím se v podstatě můžeme setkat již u titulků bulvárních článků.
Dezinformacím alespoň jednou podlehneme téměř všichni. A to i proto, že mnoho názorů a postojů je založeno na osobním zážitku, tedy i na emocích. Nic z toho neznamená, že je to špatně, cílem je naučit se s informacemi efektivně pracovat a přijmout ověřování, jako běžný standard. Tohle jsou důvody, proč učíme už nejmladší děti a potažmo mládež (ale samozřejmě i dospělé), jak dnes pracovat se zprávami, videi či příspěvky, jež můžeme denně potkat v online i offline prostředí.

Využití knihy

Knihu lze po nastudování využít při lekcích mediálního vzdělávání pro 8. – 9. ročníky ZŠ, vyšší ročníky gymnázií či středoškoláky. Obsahem jsou tipy či nástroje, jak dezinformace fungují a kde se berou, či jak se jim můžeme bránit my.

Zdroj

TÁBORSKÝ, Jiří. V síti [dez]informací: proč věříme alternativním faktům. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 224 stran. ISBN 978-80-271-2014-7.

CHÁBOVÁ, Helena. V síti [dez]informací: proč věříme alternativním faktům. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2022, roč. 8, č. 3 [cit. 2022-11-07]

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/v-siti-dezinformaci-proc-verime-alternativnim-faktum.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku