Česky | English

Václav čili Karel v době internetu

Od narození Karla IV. nebo také „Otce vlasti“ uběhlo přesně 14. května 2016 neuvěřitelných 700 let. Pojďme tedy společně tohoto českého velikána oslavovat. Podíváme se na některá místa, kde se výročí Karla IV. slaví. Kde jsou jaké kulturní akce a soutěže.

Úvod

Karel IV. byl významný císař, král, zakladatel řady měst a hradů, vzdělanec, myslitel i diplomat. Jeho jméno najdeme v názvech ulic, měst, náměstí i škol. Napsalo se o něm mnoho knih a také v současné době inspiruje další spisovatele. Jeho tvář je nám známa díky umělcům a jejich sochařským či výtvarným dílům. V roce 2005 byl anketou České televize zvolen Největším Čechem. Byl uznávaný už během svého života a není tudíž pro nikoho překvapením, že se k jeho postavě obracíme právě tento rok. Od narození Karla IV. nebo také „Otce vlasti“ uběhlo přesně 14. května 2016 neuvěřitelných 700 let. Pojďme tedy společně tohoto českého velikána oslavovat.

Podíváme se na některá místa, kde se výročí Karla IV. slaví. Kde jsou jaké kulturní akce a soutěže.

Důležitým iniciátorem řady akcí a projektů, které souvisí s výročím Karla IV., je Spolek Otec vlasti Karel IV., z. s. Právě tento spolek založil platformu Spolek karlovských míst, který chce ukázat, jaké dědictví nám Karel IV. a jeho vláda zanechala – více o projektu . Na začátku měsíce března byl odstartován dlouho připravovaný vzdělávací projekt Živá historie do škol (Living history), který je součástí projektu 700. výročí narození Karla IV. Program pro spolek Otec vlasti Karel IV., z. s., připravuje jeho dlouholetý partner – spolek Doba Karlova – více o projektu . Celý rok také probíhá cesta bannerové výstavy o Karlu IV., která reflektuje působení vlády Karla IV. v jednotlivých regionech a také v karlovských městech. Výstavu je možné zhlédnout v několika českých městech, např. v Praze, Dobříši, Moravských Budějovicích, Mostě a také v Brně v Knihovně Jiřího Mahena. Výstavu v knihovně bylo možné navštívit od 17. do 30. května 2016. 

Karel IV. a Praha

Bezpochyby nejvíce žije slavnostmi Karla IV. město Praha, které je akcemi věnovanými významnému panovníkovi opravdu velmi nabité. Pro ilustraci vybíráme jen některé z nich. Výstavu, která mapuje soubor českých korunovačních klenotů, můžeme vidět na Pražském hradě v Císařské konírně. Velkým lákadlem je určitě tzv. Zlatý veraikon – kultovní obraz Kristovy tváře. Svatováclavskou korunu společně se žezlem a jablkem mohou návštěvníci zhlédnout ve Vladislavském sále od 15. 5. do 29. 5. 2016. Vstup do této expozice není zpoplatněn. Na Vyšehradě proběhl 11. a 12. června 2016 zážitkový vzdělávací program pro rodiny s dětmi . Jednalo se o dvouhodinovou divadelní „bojovku“. Účastníci se seznámí se stavbou mostů, budováním Nového města pražského, sňatkovou politikou i útrapami, kterými si mladý Karel IV. musel na začátku své vlády v Čechách projít. Na jednotlivých stanovištích budou účastníci plnit úkoly ze života Karla IV. Zejména pro děti bylo určitě velkým zážitkem samotné vtažení do životního příběhu Karla IV. divadelním hercem. Velmi povedenou výstavu, která je zaměřena na stavební rozmach za vlády Karla IV., můžeme vidět v Národním technickém muzeu v Praze. Výstava s názvem Civitas Carolina aneb Stavitelství doby Karla IV . nás zavede přímo na středověké staveniště do doby, kdy se stavělo Nové město pražské. Na výstavě se můžeme dozvědět také něco o řemeslech, stavební technice i stavebních strojích.

Samozřejmě toto je jen malý výčet kulturních akcí, které se konají na počest tohoto velkého panovníka. Zejména pak v městě Praze na nás jeho odkaz dýchne téměř na každém kroku. Při procházce krásnými uličkami města pražského, přes Karlův most až na vzdálený Petřín, kde nám hladová zeď připomene Karlovu oddanost českému státu a zejména jeho obyvatelstvu. Záleží jen na každém z nás, jakou akci si vybereme a jakým způsobem si postavu Karla IV. připomeneme.

S Karlem IV. si můžeme také zasoutěžit

Od začátku roku proběhla a stále probíhá velká řada soutěží. Soutěží se ve školách, knihovnách nebo muzeích po celé České republice. Jeden z větších soutěžních úkolů pořádalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, příspěvková organizace. Jednalo se o výtvarnou soutěž k příležitosti 700. výročí narození Karla IV pro děti a mládež do 18 let. Krásným ukončením této soutěže bude výstava s názvem Karel IV. – Život otce vlasti, kde budou oceněné výtvarné práce dětí a mládeže vystaveny – více o soutěži a výstavě . Stanice Českého rozhlasu pro děti – rádio Junior – připravila pro rodinné a třídní týmy zajímavou soutěž s Karlem IV. Soutěží provází pohádkový skřítek Ušoun Rušoun, který se vydává po stopě našeho českého panovníka. Každý měsíc je pro malé „detektivy“ připraven soutěžní úkol a soutěžní otázka. Vítězové pak získají krásné ceny, např. deskové hry. Hlavní výhrou je výlet do Legolandu pro jeden rodinný a jeden třídní tým – více o soutěži . Soutěžilo se i na pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Na pobočce Bohunice byl pro návštěvníky z řad dětí i dospělých připraven kvíz s Karlem IV. o hodnotné knižní ceny.

S osobou Karla IV. se v tuto dobu často vídáme i na obrazovkách České televize. V pořadu Náš Karel IV. se v každém novém díle vydáme buď na nové místo, spojené s životem Karla IV., nebo zjišťujeme, jaký byl náš český panovník vůdce, stavitel, světec či diplomat. Dozvídáme se, jaké byly jeho manželky, děti a jaký vedl rodinný život. Pořad vysílá ČT 24 a trvá přibližně 25 minut. Dalším pořadem ČT je Sedm pečetí Karla IV. Pořad trvá cca 30 minut a je vysílán na ČT 2. Pořad ukazuje nejdůležitější události v životě Karla IV., které nám zprostředkovávají historici a pedagogové Univerzity Karlovy: Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D., a ThDr. et Mgr. Pavel Helanem, Th.D. Dokument zachycuje nejdůležitější klíčové oblasti života, díla a odkaz tohoto významného panovníka a na základě nejnovějších výzkumů odhaluje neznámé či méně známé stránky jeho života. 

Závěr

Pokud bychom chtěli pojmout veškeré kulturní i soutěžní akce, které se na počest významného panovníka konají na území celé České republiky, vydalo by to určitě na knihu, a to hodně tlustou. My zde proto předkládáme jen výběr akcí, které jsme sami navštívili a které nám připadaly zajímavé, a budeme doufat, že i vás nějakým způsobem inspirují a rozhodnete se některé z nich třeba i navštívit.

Zdroje


POLÁKOVÁ, Jana. Václav čili Karel v době internetu. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 3/2016 [cit. 2016-06-27].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/vaclav-karel.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku