Česky | English

Vydávání a podpora romských autorů v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Autor: Kateřina Šidlofová
Číslo: roč. 6, č. 4/2020
Rubrika: K tématu
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

 

Kateřina Šidlofová, Krajská vědecká knihovna v Liberci

Liberecká knihovna se v rámci své publikační činnosti věnuje příležitostně i vydávání knih romských autorů a jejich podpoře. Vše začalo v roce 2003, kdy v knihovně vznikl cyklus pořadů pro veřejnost nazvaný Prolínání kultur, jehož prostřednictvím jsme se ve spolupráci s dalšími organizacemi a spolky pokusili představit a přiblížit české veřejnosti různé národnostní komunity, jež u nás žijí.

V tomto projektu, který trval až do roku 2008, se nám postupně podařilo realizovat několik pořadů a aktivit zaměřených na podporu romské kultury a literatury a navázat trvalá přátelství a dobrou spolupráci s několika romskými autory a různými organizacemi. Na následujících řádcích bychom Vám je rádi jednotlivě představili v chronologickém pořadí. 

V roce 2004 se nám díky podpoře Libereckého kraje i města a dalších sponzorů podařilo vydat dvojjazyčnou česko-romskou knihu pohádek libereckého autora Ludvíka Středy s ilustracemi taktéž libereckého výtvarníka Ivana Antoše. Překlad pohádek do romštiny pořídil pan Emil Cina, romský spisovatel a básník, jenž se velmi neúnavně snažil o propagaci romského jazyka a literatury mimo jiné i přímo mezi dětmi ve školách. Vydání této knížky, která nese název Duhový most, bylo naším příspěvkem k integraci romských spoluobčanů a podpoře romského čtenářství. Kniha byla pokřtěna a představena veřejnosti na Veletrhu dětské knihy v Liberci v roce 2004 za účasti mnoha žáků a učitelů.

V roce 2007 se v rámci cyklu Prolínání kultur uskutečnilo v naší knihovně autorské čtení romské spisovatelky Eriky Olahové, jež zde četla ukázky především ze své knihy hororů Nechci se vrátit mezi mrtvé, kterou vydalo pražské nakladatelství Triáda v roce 2004.

Následně v roce 2008 se náš cyklus Prolínání kultur završil publikačním projektem, který svým potenciálem uvedl mnohé další aktivity do chodu, a to nejen naše, ale i dalších subjektů. Bylo to vydání útlé knížky autobiografických vzpomínek tehdy ještě zcela neznámé začínající romské autorky paní Ireny Eliášové. Naše osada, jak se knížka jmenuje, je vyprávěním malé romské holčičky, která veselýma dětskýma očima pozoruje svět dospělých a život v chudé romské osadě na východním Slovensku. Knížka s podtitulem Smutné, veselé i tajemné příběhy Romů získala velké uznání i pozornost veřejnosti a z autorky Ireny Eliášové se stala oceňovaná a vyhledávaná spisovatelka. Vydání knížky bylo možné díky podpoře města Liberec a Ministerstva kultury ČR.

Samotný text knihy se stal základem pro různé navazující aktivity. Např. jako ilustrace byly v knize použity obrázky žáků ze ZŠ praktické a speciální v Orlí ulici v Liberci, jež byly inspirovány její četbou. Kniha byla pokřtěna během slavnostního autorského večera v liberecké knihovně a následně distribuována do knihoven v kraji i v ČR. V knihovnách a školách na různých místech v republice se poté uskutečnila mnohá autorská čtení a besedy s I. Eliášovou.   

Po úspěchu své prvotiny se Irena Eliášová stala členkou Kruhu autorů Liberecka (KAL) a pravidelně publikovala své texty v Kalmanachu (almanach kruhu) a na stránkách Světliku (časopis Svět libereckých knihoven). Od roku 2008 je členkou Obce spisovatelů. Také dále velmi intenzivně rozvíjí svou spisovatelskou a publikační činnost. Přispěla do několika sborníků a časopisů, 8 let byla redaktorkou časopisu Kereka a měla také svůj vlastní sloupek v Libereckém deníku. Nedávno se stala členkou nově založeného Klubu romských spisovatelů Paramisara.  

V roce 2016 se Irena Eliášová stala jednou z „knih“ Živé knihovny. V tomto projektu si s ní v prostorách naší knihovny mohli žáci i studenti popovídat o tom, jaké je to být příslušníkem minority. Stala se také jedním z protagonistů putovní výstavy Tady jsme doma, kterou připravilo Komunitní středisko Kontakt s podporou města Liberec a která byla k vidění v naší knihovně. Tato výstava představila veřejnosti život menšin v Libereckém kraji prostřednictvím konkrétních osobností a jejich osudů.

Mezitím se však naše krajská knihovna věnovala i jiným projektům. Již v roce 2013 se nám podařilo, opět s podporou města a dalších subjektů, vydat text jiné romské autorky, útlou knížku Oni a my paní Heleny Patyiové. Jde o autobiografickou zpověď romské ženy žijící ve smíšeném manželství, která se potýká nejen s problémy vzniklé z života v majoritní společnosti, ale i s předsudky ve vlastní rodině a komunitě. Tato kniha byla opět pokřtěna a představena veřejnosti v liberecké knihovně a dále distribuována do knihoven v Libereckém kraji.

Spolupráci s paní Irenou Eliášovou se nám podařilo prohloubit v roce 2015, kdy knihovna vydala její další text – dětskou knížku Chci se vrátit do pohádky, a to opět díky podpoře MKČR a SM Liberec. V loňském roce 2019 byla ukázka z nového románu paní Eliášové Oheň přestal plápolat zařazena do reprezentativního sborníku Krajina našich slov 2019. Tento dvojjazyčný almanach představuje veřejnosti české a německé autory našeho příhraničního regionu a vydal ho jako svou poslední publikaci loučící se původní Kruh autorů Liberecka.

Ze svého nového románu Oheň přestal plápolat, který vydalo v roce 2019 Centrum Lampa v Mimoni, četla Irena Eliášová úryvky v naší knihovně v listopadu 2019 u příležitosti oslav Dne romského jazyka. První ukázky z tohoto textu však představila čtenářům již v roce 2017 na mezinárodním romském festivalu Khamoro.

Paní Irena Eliášová je stále veřejně aktivní a nadále spolupracuje s různými romskými a proromskými organizacemi a iniciativami a je ochotná účastnit se autorských čtení a besed. Její publikace vydané naší knihovnou jsou ještě k dostání, je možné si o ně případně požádat na adrese naší knihovny. Publikace Naše osada vyšla již ve druhém vydání a stále je využívána ve školách, naposledy si množství výtisků vyžádala pražská Nová škola, o. p. s., která s nimi pracuje při výuce romských dětí.

 

ŠIDLOFOVÁ, Kateřina. Vydávání a podpora romských autorů v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2020, roč. 6, č. 4 [cit. 2020-10-07].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/vydavani-a-podpora-romskych-autoru.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku