Česky | English

Význam českých překladů dětské literatury a pohádek z vietnamštiny pro vícegenerační Vietnamce žijící v ČR

Autor: Bc. My Linh Nguyen
Číslo: roč. 7, č. 4/2021
Rubrika: K tématu
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Vietnam, říše draků a víl. Už to napovídá k velmi poetické kultuře a historii země, která je zaznamenána právě i v pohádkách. Jsou tedy překlady zahraničních pohádek důležité pro děti s cizími kořeny?

Inspirace vietnamských pohádek

Vietnamské pohádky vycházejí z počátků historie země, kde se prolínají příběhy a postavy z několika náboženství, a to konfuciánství, taoismu a buddhismu. Někdy najdeme paralelu i s místní vírou v nadpřirozeno, v duše předků a duchovní sílu, tzv. animismus. Právě ten má ve Vietnamu hlavní zastoupení, ačkoliv to často jako náboženství označováno není.

První příběhy o historii Vietnamu jsou odvozené od božských bytostí, jako jsou císař, dračí král či víly. Císařský dvůr tak tvoří různé nadpřirozené bytosti – duchové a bytosti, které mají určité lidské vlastnosti. Jsou obdarováni mocí a silou za lidi rozhodovat, trestat je nebo je naopak odměňovat. Symbolem panovníka je drak. Tvor, jenž představuje neomezenou moc, sílu a dobro. Umí se také proměnit v lidskou bytost, dokáže žít na zemi i ve vodě.

Ve vietnamských pohádkách se velice často vyskytuje postava Nefritového císaře, který je považován za nejvyšší a nejmocnější nadpřirozenou bytost vietnamské kultury. Jedná se o nadpozemského vládce, který žije v Nebeském paláci a jehož dcery jsou překrásné nebeské víly. Spolu se svými nebeskými rádci, duchy a jinými bohy sleduje události na Zemi a spravuje je. Trestá zlo a odměňuje dobro, a to splněním nejtoužebnějších přání.

Další důležitou postavou je bohyně milosrdenství a slitování Quan Âm. Jejím hlavním posláním je pomáhat prostým lidem. Nechybí ani král podsvětí Diêm Vương, který má na starost duše zemřelých. Má seznam se záznamy dobrých a zlých činů lidí nebo seznam pohledávek a dluhů zemřelých, jež nebyly před jejich smrtí vyrovnány.                                                    

Podobně jako u českých pohádek hrají sny a zásahy vyšší moci hlavní roli v tradičních vietnamských pohádkách. Často v příbězích vystupují duchové a bohové, kteří ovlivňují život prostých lidí a pomáhají jim překonat překážky v životě. Ve vietnamských pohádkách se typicky objevuje pouze jeden hlavní hrdina, který buď pochází z královského rodu nebo z prostředí venkovské rodiny.

Prolínání českých a vietnamských pohádek

České a vietnamské pohádky jsou si více či méně podobné. Vyskytují se v nich podobné postavy, jež mají kladné i záporné vlastnosti. Hrdina pohádek má většinou dobré srdce, je statečný, chytrý a zároveň pokorný, také často pracovitý. Hrdina bývá též často nějakým způsobem znevýhodněný (např. je chudý, moc mladý apod.). V českých pohádkách máme například pohádku o hloupém Honzovi. Ve vietnamských si můžeme všimnout „vychytralého Cuội", který je chudý, ale je natolik vtipný, že přelstí v podstatě každého.

Hlavními tématy a motivy pohádek jsou boj dobra proti zlu, osud, trest nebo odpuštění. Tyto motivy jsou typické pro české i vietnamské pohádky. V obou se často objevují i podobné slovní fráze typu: ''Kdysi dávno, bylo nebylo...''. Podobná je v pohádkách i role čísel, v českých jsou to nejčastěji číslovky tři, sedm, dvanáct a ve vietnamských zase jedna nebo tři.

Jaký je hlavní význam překladu vietnamských pohádek do češtiny?

Když byla vietnamská komunita v České republice uznána jako národnostní menšina a stala se tak součástí české společnosti, tak pro zde žijící Vietnamce to mělo velký význam. Považují Českou republiku za svůj druhý domov. A aby se mohli plně integrovat, otevřít a cítit se zde jako mezi svými, je potřeba také dojít k vzájemnému porozumění.

Většina dětí druhé a třetí generace se tu narodila – a to je také ta, která umí spíše česky než vietnamsky. Proto možnost překladu vietnamských pohádek do českého jazyka je pro tuto generaci zásadní. Děti těchto generací nerozumí plně všem slovům a myšlenkám, které jsou ve vietnamštině typické. Pro přesné a ucelené pochopení je vhodné knihy překládat do českého jazyka, jelikož literatura a kultura napomáhá k lepšímu poznávání člověka.

Právě skrze pohádky se učíme porozumět a chápat určité vlastnosti vietnamské národnosti a kultury. Pro takové děti jsou takové překlady obzvláště důležité, aby došlo k pochopení jejich rodičů, předků, ale také sebe samotných. Existují také pohádky, které se prolínají jak do českých pohádek, tak i do vietnamských a skrze ně lze analyzovat rozdíly, které tyto dvě odlišné kultury spojují, ale zároveň odlišují.

Druhá generace se v Česku většinou narodila nebo přijela v raném dětství. Musela vynaložit větší úsilí, aby se úspěšně začlenila do školních zařízení a třídní společnosti. Začlenění vietnamských dětí, jakožto vzdáleného a odlišného národa, je velmi obtížné. Hlavní roli hraje jazyková vybavenost českým jazykem. Děti, které mají s tímto problém, většinou nebyly moc přijaty ve třídách a spíše si jich spolužáci nevšímali. Překlady pohádek tu tedy hrají i důležitou integrační roli, a to i v pochopení ostatních kolem sebe. Čeští spolužáci a přátelé si tak mohou vybudovat hlubší vztah s Vietnamci a rovněž je více pochopit.

V České republice se na publikaci a šíření povědomí o vietnamských pohádkách nejvíce podílí pan Václav Skalník, jenž má autorská práva na překlady paní doktorky Ivy Klinderové. Nejznámější jsou v tuto chvíli audiopohádky “Příběhy z říše draků a víl”, které namluvilo 13 slavných osobností, a to zcela bez honoráře. Postupně se vydávají také malé pohádky v tištěné podobě a chystá se velká kniha pohádek, která by měla vyjít v příštím roce. Česko-vietnamský vzdělávací institut tuto myšlenku sdílí a šíří povědomí o těchto pohádkách. Právě prostřednictvím pohádky dokáže i dospělý nejlépe proniknout do cizí kultury.

Proč se překládá česká literatura do vietnamštiny?

Česká literatura se do vietnamštiny překládá již dlouho. Existuje již mnoho překladů, mezi něž patří například knihy Němcové, Čapka, Kundery, Hrabala, Seiferta, Oty Pavla, Havla a dalších. Ne všechny jsou ale překládány přímo z českého jazyka. Často jsou přeložené z jiných cizích jazyků, jako je angličtina nebo francouzština.

Mnoho knih z české literatury se dostalo do žebříčku nejlepších literárních děl ve Vietnamu. Vietnamští čtenáři považují českou literaturu za velmi nadčasovou a moderní. Často mají dojem, že se části příběhů odehrávají i u nich v historickém centru města. Velmi se jim líbí český humor, který není hrubý, ba naopak je jemný.

Velkou oblibu pro svou lidovost si získal také Dobrý voják Švejk. Právě tento překlad je i skvělým pomocníkem k pochopení českého humoru, který je od vietnamského velmi odlišný. Ve vietnamské lidové literatuře je navíc mnoho příběhů a literárních postav, které si utahují z královského dvora. Pochopení dostal i kvůli protiválečnému poselství, jelikož Vietnam je země vojáků.

Dalším důležitým podnětem k větší četnosti překladů české literatury byl příchod manželů Greplových do Hanoje. Velvyslanec Grepl a jeho žena začali upozorňovat vietnamské nakladatele na možnost žádat o překladatelské granty. Propagaci také obstarala paní Greplová, která díky známostem s místními literárními kavárnami dostala tyto knihy přímo k mladým čtenářům. Právě díky jejich aktivitě jsou vietnamským čtenářům dostupné knihy jako Bob a Bobek, Pejsek a kočička, Dobrý voják Švejk, Mach a Šebestová a další.

                             

NGUYEN, My Linh. Význam českých překladů dětské literatury a pohádek z vietnamštiny pro vícegenerační Vietnamce žijící v ČR. Impulsy: Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 7, č. 4/2021 [cit. 2021-12-22].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/vyznam-ceskych-prekladu-detske-literatury-a-pohadek-z-vietnamstiny-pro-vicegeneracni-vietnamce-zijici-v-cr.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku