Česky | English

Vzájemné vzdělávání v osobních příbězích

TED (zkratka z Technology & Entertainmnet & Design, dnes je zkratka často vykládána jako Thinkers, Enablers, Doers] je globální nadace věnovaná myšlenkám hodných šíření, která působí od roku 1984.

Konference TED

V současné době zahrnuje mezioborové konference TED, TEDGlobal, TEDYouth a TEDWoman, výroční cenu TEDPrize, živé vysílání, rozsáhlý videoarchiv přednášek otitulkovaných dobrovolníky v desítkách národních jazyků, po celém světě nezávislé (licencované) konference TEDx a další komunikační kanály.[1]

Tato nadace propůjčila základní rámec lokálním organizacím po celém světě, které organizují konference, na něž zvou hosty z různorodých oblastí vědy, techniky, umění, designu, politiky, vzdělání, kultury, byznysu, ale i občanské aktivisty a lidi, jejich příběh může ostatní inspirovat. Nejde přitom o řečníky jen významných jmen, ale také o lidi, kteří věří, že mají co říci a čím obohatit ostatní pod heslem „inspirujeme, bavíme, otevíráme srdce“.[2] Mezi řečníky byly a jsou významní politici či ekonomové, ale i lidé, které proslavilo až vystoupení na konferenci TED.[3]

V praxi jde tedy o vzájemné vzdělávání, ať již přímou účastí na konferencích či sledováním záznamů řečníků v klidu domova a v čase, který si sami vyhradíme. Vše je dostupné na portálu TED . Jednotlivá vystoupení jsou v původním jazyce vystupujících, ale jak bylo uvedeno, dají se nezřídka připojit titulky v různých jazycích (často přes kanál Youtube). Formát jednotlivých vystoupení je přesně daný. Vychází z neformálního vystoupení do maximální délky 18 minut (spíše méně) a jednotlivá vystoupení na sebe přímo navazují. Jednotlivé konference mají uvozující motto. Diskuze probíhají spíše v kuloárech.

Malá ochutnávka z českých TEDx


Zdroje


[1] TEDx Prague 2017: Krásný nový svět [cit. 2017-08-01]. Dostupné z: https://www.tedxprague.cz/uvod
[2] Tamtéž
[3] TED. [online].  Wikipedia C2017-07-11. [cit. 2017-08-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/TED

 

Citace

HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Helena. Vzájemné vzdělávání v osobních příbězích. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 3, č. 3/2017 [cit. 2017-10-13].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/vzdelavani-pribehy.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku