Česky | English

Za knihami do Moravské galerie

Autor: Mgr. et Mgr. Kateřina Minaříková
Číslo: roč. 5, č. 2-5/2019
Rubrika: Inspirujeme se
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Může se zdát, že do galerie se chodí hlavně za uměním, než za literaturou, ale v případě Moravské galerie v Brně mohou platit obě varianty, a to dokonce již od roku 1883, kdy se odborná čítárna poprvé otevřela veřejnosti, tehdy ještě jako součást Moravského průmyslového muzea. Do budovy Pražákova paláce byla přesunuta až v 90. letech, kde sídlí dodnes. V příjemném prostoru čítárny knihovny Moravské galerie si lze vybírat z více než 140 000 knih, katalogů nebo časopisů. Míjí se zde i potkávají odborní pracovníci, kurátoři, pedagogové, kunsthistorici, studenti uměnovědných oborů, publicisté, ale také širší veřejnost se zájmem o uměleckohistorickou literaturu i aktuální dění na poli volného umění, designu a architektury. 

Od roku 2018 knihovna nabízí i široké spektrum populárně-naučných publikací o umění a umělcích pro děti a mládež. Knihy o umění pro děti a mládež patří dnes již ke standardu publikační činnosti a ukazuje se, že takto koncipované publikace mají potenciál postihnout témata z oblasti dějin umění a vizuální kultury, vzdělávat, inspirovat a bavit nejen dětské, ale i dospělé čtenáře. Přestože počet takto zaměřených publikací vycházejících na našem území rok od roku stoupá, jedná se stále spíše o marginální tematický okruh. Nikoliv však v zahraničí, kde světová nakladatelství, muzea a galerie publikují řadu knih rozličných podob o umění pro dětské čtenáře. V knihovně Moravské galerie je tak pro děti a mládež připravena řada knih nejen tuzemské ale i zahraniční produkce, které na překlad do češtiny stále ještě čekají. Vedle témat z oblasti umění a kultury tak mohou čtenáři trénovat i cizí jazyk. Jedná se převážně o knížky vydané v anglickém jazyce, setkat se lze ale i s francouzštinou nebo polštinou. Výhodou ovšem je, že všechny publikace pracují s bohatým obrazovým doprovodem, reprodukcemi či autorskou ilustrací, a tak je i jen samotné listování a prohlížení knih vydatným zážitkem. Knihy lze zapůjčit domů nebo do Herny Pražákova paláce a jsou zde k dispozici například rodičům nebo pedagogům, kteří s dětmi galerie a muzea umění navštěvují, a chtějí se dozvědět tipy a rady na aktivity či témata, která mohou s dětmi při návštěvě výstav rozvíjet.

Ani Moravská galerie ve své publikační činnosti na nejmladší návštěvníky, respektive čtenáře, nezapomíná a v roce 2016 odstartovala úspěšnou publikací Jak se dělá galerie svou vydavatelskou edici Junior. Na knize, jež přibližuje fungování muzeí a galerií, se podíleli vedle kurátorů galerie výtvarníci David Böhm a Jiří Franta, a o jejím úspěchu svědčí již druhé vydání a překlady do několika jazyků. Nyní (2019) Moravská galerie opět ve spolupráci s výtvarníkem Jiřím Frantou připravuje publikaci Jak namalovat vejce?, představující starším dětem a studentům život a dílo malíře Josefa Šímy. Následovat by měla publikace věnovaná designu, jeho principům a historii, což jsou témata, jež nejsou v českém prostředí a v dané sféře doposud příliš reflektována.

Knihovna Moravské galerie je zároveň trochu netradiční knihovnou, a to proto, že vedle očekávatelné knižní nabídky půjčuje i umělecká díla. Od roku 2017 je totiž součástí knihovny i Artotéka neboli půjčovna uměleckých děl. Ze sbírky Artotéky si lze zapůjčit originál uměleckého díla do soukromí svého bytu nebo do interiéru školy, kanceláře či veřejné instituce. Artotéka je realizovaná v rámci Centra nových strategií muzejní prezentace při Moravské galerii v Brně (CENS) a samotná sbírka se zaměřuje na malby a práce na papíře (grafiky, kresby, akvarely, fotografie a koláže) od převážně současných v Čechách působících umělkyň a umělců.

Vedle činnosti knihovny a Artotéky nabízí knihovna Moravské galerie i krátkodobé výstavy a doprovodný program. Například vystavuje každoročně oceněné a nominované knihy v soutěži Nejkrásnější české knihy roku, kterou pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví v Praze. Pravidelně také představuje podnětné publikace z odvětví umění, architektury či designu pro malé i velké čtenáře formou autorských prezentací, besed a workshopů. Pro školní skupiny připravuje Moravská galerie v knihovně komentované prohlídky i edukační programy vztahující se k fungování Artotéky.

Při vaší další návštěvě stálých expozic nebo krátkodobých výstav v Pražákově paláci Moravské galerie zavítejte i do třetího patra, kde knihovna sídlí. Nejenže se jedná o druhou největší knihovnu se zaměřením na uměleckohistorickou literaturu v Čechách, ale je také jednou z mála Artoték (půjčoven uměleckých děl) u nás. Knihovna Moravské galerie tedy rozhodně stojí za návštěvu, a to nejen odborníků a kunsthistoriků, ale všech čtenářů, kteří si rádi prohlíží krásné knihy. A protože i kniha je umění, tak je jí v Moravské galerii věnována velká péče a pozornost.

Mgr. et Mgr. Kateřina Minaříková

Vedoucí lektorského oddělení Moravská galerie v Brně

 

MINAŘÍKOVÁ, Kateřina. Za knihami do Moravské galerie. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 5, č. 2-5/2019 [cit. 2020-01-20].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/za-knihami-do-moravske-galerie.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku