Česky | English

Zaostřeno na hudbu aneb Hudebně historické resumé

Knihovna Jiřího Mahena v Brně jako pořadatel hudebních seminářů s několikaletou tradicí, určených nejen pro hudební knihovníky, ale pro všechny, co mají zájem se vzdělávat v hudební oblasti. Jako posluchači se často účastní také studenti vysokých škol. Semináře přinášejí knihovníkům inspiraci a možnost dalšího vzdělávání v oboru. Článek přináší reportáž z právě proběhlého jubilejního semináře a reflektuje tradici, na niž navázal.

Vzdělávací hudební semináře v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

Tradici vzdělávacích hudebních seminářů v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (dále KJM) založila dlouholetá vedoucí hudebního oddělení KJM Miroslava Horejsková. Semináře konané s pravidelností již od roku 2002 přinášejí knihovníkům stálou kontinuitu v jejich systematickém vzdělávání, přednášející jsou vždy uznávanými odborníky oboru. Vybraná témata často inspirují při tvorbě vlastních vzdělávacích pořadů či besed pro děti a mládež, ale také v akvizici fondu. Ve volných chvílích nebo při neformálním večerním posezení pak mezi zúčastněnými dochází k navazování a utužování profesních a osobních vztahů, ale také ke společné diskusi shrnující aktuální témata týkající se hudebních knihoven a knihovnictví.

Z návštěvy Archivu města Brna (2017)

O semináři

V květnu tohoto roku proběhl již dvacátý, tedy jubilejní hudební seminář . V posledních letech hudební semináře v KJM pořádáme jednou ročně, ale nebylo tomu tak vždy. Ještě do roku 2006 byly organizovány v průběhu roku dva semináře, vždy na jaře a na podzim. Program jubilejního dvacátého s výmluvným názvem Hudebně historické resumé aneb Od středověku po současnost byl sestaven z nejžádanějších témat let minulých. Na základě předběžného průzkumu mezi knihovníky jsme otevřeli historii hudby od středověku po současnost, s malou exkurzí do hudebních dějin Brněnska. Tvorba současných, převážně brněnských skladatelů, byla představena v rámci hudebního vystoupení.

I. den semináře

Seminář se uskutečnil 22. a 23. května 2018 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století, SKIP – Region Velká Morava a ČNS IAML a přilákal 28 knihovníků a pracovníků hudebních institucí z celé České republiky. První den semináře zahájila kastelánka Státního zámku Lysice Bc. Martina Rudolfová přednáškou Příběhy lidské a zámecké. Představila významnou památku Jihomoravského kraje, ke které každoročně vedou kroky kromě jiných i mnoha Brňanů. Zámek má bohatou historii, která je neodmyslitelně spjata s významnými historickými osobnostmi. Ať už spisovatelkou Marií von Ebner-Eschenbach, rozenou hraběnkou Dubskou, nebo fregatním kapitánem Erwinem Dubským. Hudební skladatel a muzikolog prof. PhDr. Miloš Štědroň ve svém příspěvku reflektoval sté výročí založení Československé republiky, když posluchače seznámil s významnými hudebními osobnostmi Brna let 1918–1989.

Bc. Martina Rudolfová (2018)

Prohlídka Labyrintu pod Zelným trhem přinesla exkurz do středověkého života měšťanů. Třešničkou na pomyslném dortu prvního dne semináře byl koncert Dua Nana, které založily v roce 2010 sopranistka Helena Hozová (roz. Tamelová) a kytaristka Irena Sedláčková (roz. Babáčková). Obě protagonistky absolvovaly konzervatoř v Pardubicích a poté pokračovaly ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Koncert sestával ze skladeb brněnských autorů, jakými jsou Leoš Janáček, Jan Novák či Miloš Štědroň. Vydařené vystoupení uzavřely španělské rytmy. Duo Nana se v současnosti zabývá především hudbou českých autorů, spolupracuje na vzniku nových originálních skladeb psaných přímo pro toto seskupení. Hlavním uměleckým záměrem dua je přednes s konkrétní výpovědí. Jejich nedílnou součástí je ryze ženský přístup k interpretaci, emotivnost, vřelost, šarm i jistá dávka teatrálnosti.

Duo Nana (2018)

II. den semináře

Následný den započal programový blok České národní skupiny IAML v čele s Mgr. Zojou Seyčkovou, jeho předsedkyní. Muzikolog Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., se věnoval Brnu hudebnímu v letech 1493–1626 a PhDr. Martin Flašar, Ph.D., otevřel téma Mít, nebo být? Zabýval se otázkou hudby jako autentické zkušenosti, kterou lze vytvářet, prožívat a sdílet, proti čemuž stavěl hudbu jako zboží, které si lze koupit a vlastnit je. Ve svém příspěvku se ptal, co tato zkušenost znamená v praxi? Jak se liší hudba, kterou vlastníme, od hudby, kterou žijeme? Jakou roli v ní hrají nová média a technologie? Dané téma vzbudilo v zúčastněných značné emoce, vedlo k diskuzi, kterou je dle mého názoru v dnešní době nutné bezpodmínečně vést nejen na poli hudebního knihovnictví.

 

Programový blok ČNS IAML Mgr. Jana Navrátilová, Prom. fil. Zuzana Petrášková a Mgr. Zoja Seyčková (2018)

Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (2018)

Tematický souhrn hudebních seminářů KJM od roku 2002

  • Zodpovědná osoba: Miroslava Horejsková

2002 – Soudobá česká a světová hudba (14. – 15. května; 9. – 10. října)
2003 – Soudobá česká a světová hudba (12. – 13. března; 8. – 9. září)
2004 – Manýrismus ve vývoji hudby aneb Zpochybnění každého stylu (26. – 27. května; 14. – 15. září)
2005 – Manýrismus ve vývoji hudby aneb Zpochybnění každého stylu (21. května; 1. června)
2006 – Mozart a Salieri, pravda a mýtus (30. – 31. května)
2007 – Od Monteverdiho k Webberovi aneb od opery k muzikálu (15. – 16. května)
2008 – České hudební baroko (10. – 11. června)

  • Zodpovědná osoba: Kristýna Kučírková

2009 – Putování za folklórem aneb Na lidovú notečku (28. – 29. dubna)

  • Zodpovědná osoba: Jitka Málková

2010 – Hudba, která bortí hranice stylů a forem (4. – 5. května)
2011 – Hudba zemí bývalého Východního bloku (17. – 18. května)
2012 – „Račte poslúchati, co vám chci zpievati“ aneb Středověká světská píseň (15. – 16. května)
2013 – Ženy v hudbě (21. – 22. května)
2014 – Leoš Janáček aneb „Morava světová“ (13. – 14. května)
2015 – Muzikoterapie v knihovnách (28. – 29. dubna)
2016 – Současná brněnská hudební scéna (3. – 4. května)
2017 – Hudební provoz a repertoár na moravských kostelních kůrech v 16. – 18. století (3. – 4. května)
2018 – Hudebně historické resumé aneb Od středověku po současnost (22. – 23. května)

Z komentované prohlídky Filharmonie Brno (2016)

Shrnutí

Cílem hudebních seminářů KJM byla již od jejich počátku snaha prohloubit a rozšířit vzdělávání knihovníků, snaha poskytnout jim přehled v hudební problematice přímo od muzikologů, který je nutný při akvizici zvukových a notových fondů, potřeba zprostředkovat bibliografii a zdroje sledované oblasti, posílit spolupráci hudebních knihoven ČR a v neposlední řadě přinést možnost živé diskuze o knihovnické problematice (autorský zákon, digitalizace dokumentů, katalogizace, akvizice fondů). Semináře také mnohdy slouží jako prostředek inspirace pro realizaci besed pro školy či pořady pro veřejnost. Při pravidelných setkáváních se také rozvíjejí meziknihovní vztahy ad

Miloš Štědroň, 2005

Citace

MÁLKOVÁ, Jitka. Zaostřeno na hudbu aneb Hudebně historické resumé. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 3/2018 [cit. 2018-09-09].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/zaostreno-hudba.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku