Česky | English

Zázraky světa

Představení muzikoterapeutických koncertů Zázraky světa, které v r. 2017 a  2018 organizovala Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Úvod

Na konci května se již druhým rokem v Knihovně Jiřího Mahena v Brně uskutečnil muzikoterapeutický koncert ZÁZRAKY SVĚTA . Proč je to koncert muzikoterapeutický? A proč je to jeden ze zázraků, kterého můžeme být součástí?

Muzikoterapeutický koncert je čiročirá radost z hudby a společného tvoření. Propojuje světy společným bytím ve zvuku. Muzikoterapeutický koncert nabízí nejen možnost zaposlouchat se do zvuku muzikoterapeutických nástrojů, ale i vhlédnout, a to alespoň částečně pod pokličku samotné muzikoterapeutické práci s dětmi a klienty. Letos zcela zaplněnému společenskému sálu zahrály a zazpívaly děti ze speciální brněnské ZŠ Palackého a ZŠ Kociánka. Děti z těchto škol byly a jsou buď pravidelnými účastníky muzikoterapeutických programů v knihovně anebo s nimi metodou Celostní muzikoterapie pracují muzikoterapeuti přímo ve škole. Přibližně patnáctičlenný orchestr dětí hudebně doprovodila desítka muzikoterapeutů z celé České republiky. To vše pod uměleckým vedením Lubomíra Holzera, předního českého muzikoterapeuta, autora metody Celostní muzikoterapie (CMLH), speciálního pedagoga, hudebníka a umělce, který svou nezměrnou energií dokáže během jediné generálky spojit ve zvuku hned několik desítek lidí. 

Dopolední generálka, Lubomír Holzer, muzikoterapeutický sbor a orchestr dětí

Na koncertě zazněly muzikoterapeutické, intuitivní, moravské lidové a slovanské písně na nástroje v přirozeném ladění (etnické, lidové i klasické evropské nástroje): bubny djembé, rámové bubny, didgerdidoo, gongy, cistra, housle, flétny, brumle, koncovky, tibetské mísy, perkuse, zpěv, hrdelní a alikvótní. Nálada byla od samotného začátku až do konce radostná a živelná. V publiku byly nejen rodiny dětí, pedagogové, ale i široká veřejnost, kterou muzikoterapie a její možnosti zajímají.

Muzikoterapeutické nástroje (bubny djembé)

 

Muzikoterapeutické nástroje (tibetské mísy a kalimba)

Koncerty doprovázela výstava o expresivních terapiích (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, tanečně-pohybová terapie) a relaxačních a prožitkových programech, které v knihovně probíhají pravidelně od r. 2015.

Závěr

Oba koncerty byly realizovány v rámci udržitelnosti projektu Ruku v ruce , který je zacílený na integraci dětí a klientů se specifickými potřebami. Ani jeden z koncertů by zároveň nevznikl bez ochotné a vstřícné spolupráce pedagogů a muzikoterapeutů, kterým na tomto místě patří velké díky. Brněnské „Zázraky“ nejsou v České republice ojedinělé. Takové integrační koncerty už proběhly např. v Letohradě, Pelhřimově, Pacově, Mikulčicích, Kunovicích, Jevíčku a dalších a jsou dokladem toho, jak zvuk a hudba dokáží propojit naše lidské světy. My v Brně jsme rádi a doufáme, že nás podobné zázraky budou provázet i nadále.


Citace

ŠTOUDKOVÁ, Soňa. Zázraky světa. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 3/2018 [cit. 2018-09-06]

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/zazraky-sveta.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku