Česky | English

Centrum dětského čtenářství  vzniklo před více než deseti lety při Knihovně Jiřího Mahena v Brně jako součást Knihovny pro děti a mládež . Za dobu své činnosti se etablovalo na poli vzdělávacích a informačních aktivit knihoven, a to nejen v Jihomoravském kraji. Ve spolupráci s regionálním Klubkem i Klubem dětských knihoven při SKIP ČR  se podílí na podpoře vzdělávaní pro knihovníky a pedagogy, stará se o zajišťování pravidelné měsíční nabídky zajímavých informací z oblasti literatury pro děti a mládež a informuje o zajímavých projektech knihoven po celé České republice.

Je však potřeba posunout se dál. Na základě toho se pracovníci Centra dětského čtenářství rozhodli pokrýt chybějící místo na poli periodik zaměřujících se na literaturu pro děti a mládež a její aktuální trendy a novinky i na poli aktivit knihoven věnujících se podpoře čtenářství dětí a mládeže (archiv 2015 ).

Časopis vychází 1x za 2 měsíce elektronicky a je přístupný na adrese https://impulsy.kjm.cz. Jeho název přímo upozorňuje na předmět svého zájmu, resp. se věnuje impulsům (námětům, trendům, novinkám, inspiracím...), které nás v knihovnách mohou posunout dál, ať už v oblasti literatury či knihovnických projektů. Časopis je rozdělen do těchto rubrik: Čteme, Doporučujeme Impulsy u kávy, Impulsy na webu, Inspirujeme se, Objevujeme, Pře(d)kládámeUčíme se. V první rubrice „Čteme“ připravuje redakce vždy několik ukázek z nových knižních titulů literatury pro děti a mládež, které by mohly být vhodné pro nákup do knihoven. V rubrice „Doporučujeme“ vždy někdo z redakce hledá a následně doporučuje zajímavé tituly, které vyšly v posledních několika měsících a které by mohly být užitečné při tvorbě knihovnických vzdělávacích programů a besed . V ideálním případě jsou doplněny o (doporučující) ukázku z díla. Často v knihovnách zpracováváme program pro školu či veřejnost na nějaké téma a chybí nám inspirace nebo nějaký nový podnět na knihu, kterou do programu zařadit. Tato rubrika se proto snaží hledat a nabízet právě tyto podněty. Další rubrika „Impulsy u kávy“ přináší rozhovory s výjimečnými osobnostmi a v „Impulsech na webu“ pak najdete relevantní a zajímavé online zdroje. V rámci rubriky „Inspirujeme se“ pro každé číslo vybíráme jeden zajímavý knihovnický projekt a nabízíme pohled nejen na jeho historii, ale i současnost, a hlavně na jeho realizaci v různých typech knihoven i v různých jiných prostředích. Rubrika si klade za cíl nabídnout především inspiraci pro další rozvoj knihovnických projektů. V následující rubrice s názvem „Objevujeme“ vždy zamíříme do některé zajímavé oblasti teorie literatury pro děti a mládež a nabízíme v ní poznatky i tipy na určitý typ literatury. Do oblasti zahraniční literatury a zahraničních knihoven zve k návštěvě rubrika „Pře(d)kládáme“. A konečně poslední rubrika „Učíme se“ nabízí shrnutí některého ze zajímavých seminářů, který v uplynulém období bylo možné navštívit.

Vaše redakce

Vydávání časopisu finančně podporuje SKIP ČR.vytisknout stránku Vytisknout stránku